Curriculumontwikkeling is in het volwassenenonderwijs een inter-nettenaangelegenheid. Per opleiding geldt één uniform opleidingsprofiel voor alle centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Dit opleidingsprofiel bepaalt de modulaire structuur, het aantal lestijden per module en de te bereiken basiscompetenties per module.

Eens een opleidingsprofiel door de Vlaamse Regering is goedgekeurd, stelt een internettensamenwerkingsverband een gezamenlijk leerplan op. Het leerplan bevat naast de leerplandoelen ook een visie op de opleiding en agogisch-didactische wenken.

Waar vind ik de goedgekeurde opleidingsprofielen?

sla link op in klembord

Kopieer

Alle goedgekeurde opleidingsprofielen vind je op de website van de onderwijsoverheid: www.kwalificatiesencurriculum.be/volwassenenonderwijs.

Waar vind ik de goedgekeurde leerplannen?

sla link op in klembord

Kopieer

Procedure, stand van zaken en contactpersonen

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe komt een opleidingsprofiel tot stand? Welke zijn de te gebruiken referentiekaders? Hoe weet je welke opleidingsprofielen momenteel in ontwikkeling zijn? Bij wie kun je terecht met vragen?
Al deze info vind je terug op de website van het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio