Wanneer je vzw geen reden meer heeft om te blijven bestaan, kan je beslissen om de vzw stop te zetten. De algemene vergadering neemt de beslissing om de vzw officieel te ontbinden. Daarna zal iemand die daartoe is aangeduid de vzw vereffenen. Na de vereffening moet de algemene vergadering opnieuw samenkomen om het werk van de vereffenaar(s) te controleren en de vereffening te sluiten. Alternatief kan je de ontbinding en vereffening van een vzw ook gebeuren in één akte. Al deze beslissingen moet je ook officieel laten bekendmaken. Dat doe je door ze neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. De griffie doet dan het nodige om de wijzigingen te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Traditionele ontbinding en vereffening in twee stappen

Het stopzetten van je vzw in twee fases: ontbinding en vereffening

Versnelde ontbinding en vereffening in één akte

Het versneld stopzetten van je vzw in één stap

×
Kijkt als...
Niveau
Regio