Onderzoekscompetentie STEM domein Mechanica-elektriciteit

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: 'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met specifieke inhouden van dit leerplan.'

×
Kijkt als...
Niveau
Regio