Ondersteuningsdocument voor het opstellen van een jaarplan statistiek - derde graad Humane wetenschappen en Welzijnswetenschappen
  • Ondersteuningsdocument voor het opstellen van een jaarplan statistiek - derde graad Humane wetenschappen en Welzijnswetenschappen

In dit document vind je enkele handvatten om te komen tot een graad- en/of jaarplanning. Er worden ook verschillende mogelijke organisatiemodellen gesuggereerd. Je vindt hier ook voor elk leerplan statistiek van de derde graad een suggestie van het aantal lestijden per leerinhoud/leerplandoel.

In dit document vind je enkele handvatten om te komen tot een graad- en/of jaarplanning. Er worden ook verschillende mogelijke organisatiemodellen gesuggereerd. Je vindt hier ook voor elk leerplan statistiek van de derde graad een suggestie van het aantal lestijden per leerinhoud/leerplandoel.

Mogelijke organisatiemodellen (voor omgaan met LP Wiskunde en Statistiek)

De studierichtingen waarvoor deze bijkomende leerplannen statistiek gelden, volgen ook het leerplan Wiskunde B. In het leerplan Wiskunde B zijn leerinhouden opgenomen die een band hebben met de leerinhouden uit dit leerplan. Dit vraagt naargelang het gekozen organisatiemodel binnen een school enige alertheid bij de keuze van de volgorde van de leerinhouden in het vak wiskunde.

Mogelijke organisatiemodellen zijn:
 

  • Zelfde leerkracht geeft de twee leerplannen samen als één vak (bv. 3+4 lestijden volgens modellessentabel voor Humane wetenschappen).
  • Aparte vakken wiskunde en statistiek volgens de inhouden van de twee leerplannen. Een school mag vanuit de eigen visie beslissen welke lestijdenverdeling zij verkiest (1-1, 2-0 of 0-2).
  • Aparte vakken wiskunde en statistiek, waarbij inhouden statistiek uit LP Wiskunde worden overgeheveld naar vak statistiek. Je hebt ook de mogelijkheid om meer wiskundige inhouden (bv. telproblemen) uit LP Statistiek over te hevelen naar het vak wiskunde. 

Hoe kun je een realistisch jaarplan opstellen?
 

  • Stel een jaarplan op voor 25 lesweken.
  • Bepaal het totaal aantal lestijden dat je wil voorzien per leerinhoud/onderwerp. Je kan hierbij rekening houden met lestijdensuggestie die je in dit document terugvindt. Deze tabel bevat een suggestie van het aantal lestijden dat nodig is om de leerplandoelen (zonder extra’s) te realiseren.
  • Houd zoveel als mogelijk rekening met evaluatie- en stageperiodes, schoolactiviteiten en vakanties/verlofdagen.
  • Ga in het leermateriaal na, wat er volgens het leerplan niet hoeft gezien te worden. Dit is mogelijke verdieping en/of verbreding indien er voldoende lestijd is.
  • Houd uiteraard rekening met de logische opbouw van de leerinhouden.

Lestijdenverdeling per leerplan statistiek

(1) Deze doelstelling hoeft niet in het vak statistiek te worden gerealiseerd, maar wel in samenhang met specifieke inhouden van de studierichting.

Gelijke benamingen van rubrieken bij verschillende leerplannen komen niet steeds overeen met precies dezelfde leerplandoelen!

Overzicht van de richtingen derde graad D-finaliteit per leerplan statistiek

×
Kijkt als...
Niveau
Regio