Werkwinkels

Tijdens deze nascholing kun je kiezen uit deze interessante werkwinkels.

Aanbod werkwinkels reeks 1 - 11.00 tot 12.30 u.

sla link op in klembord

Kopieer

Werkwinkel 1: Van hulpvraag naar leervraag (volzet)

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Filip Dehaene (begeleider competentieontwikkeling regio West-Vlaanderen).
 
Ondersteuners worden vaak gevraagd om het leren en het participeren van de leerling in de klas te ondersteunen. Door aan de slag te gaan met de hulpvraag van de leraar weten leraren zich vaak goed ondersteund. Meer handen in de klas maakt het werk lichter. Sterk compenserend ondersteunen leidt echter tot weinig leerkansen voor de leraar.  
We worden als ondersteuner echter uitgedaagd om de leraar actief te ondersteunen in zijn/haar leerproces om zelf zo goed als mogelijk af te stemmen op de (specifieke) onderwijsbehoeften van de leerling. Via dialoog en reflectie met de leraar motiveren we de leraar om leervragen te leren stellen. Die zijn er op gericht om als leraar sterker te worden in het omgaan met diversiteit. De ondersteuning richt zich sterk op het bedenken en uitvoeren van acties door de leraar die leiden tot meer leerkansen voor de leerling én de leraar.
Tijdens deze werkwinkel werken we sterk interactief. Er is heel wat ruimte om de eigen ondersteuningspraktijk in te brengen en ervaringen uit te wisselen.    

Werkwinkel 2: Inclusie met een dubbel spoor: een gewoon- buiten-gewoon parcours 

sla link op in klembord

Kopieer

Sprekers: Danny en Carine (ouders), Petra De la Rivière (zorgco) en Leen Van Landuyt (ondersteuner regio Oost-Vlaanderen).
 
Mabel volgde een traject van 10 jaar inclusief onderwijs van kleuter tot 6de leerjaar. Vanwege het communicatieprobleem van Mabel, waren er bij de overstap naar het gewoon secundair onderwijs veel vraagtekens en zorgen. Vanuit het gewoon onderwijs op haar vertrouwde lagere school het parcours in buso verkennen was een optie. De ouders van Mabel, de zorgcoördinator van de reguliere basisschool en de ondersteuner nemen jullie mee in een authentiek en boeiend verhaal over vallen en opstaan in dit buiten-gewoon parcours. Zij getuigen over hun samenwerking ouders-gewoon-buitengewoon onderwijs, over afstemming, communicatie, transparantie, over zoeken naar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, over geloof in de leerkracht en geloof in de mogelijkheden van Mabel en haar omgeving.

Werkwinkel 3: Ouders een meerwaarde of een noodzakelijk kwaad? 

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Katleen Verboven (pedagogisch begeleider competentieontwikkeling-niveaucoördinator regio Limburg).
 
Samenwerken met ouders als evenwaardige partners in een IAC-traject op school
Verbindend samenwerken is een sleutelbegrip in IAC- trajecten. Als deze samenwerking met alle betrokkenen kwaliteitsvol verloopt, heeft dit een gunstig effect op de ontwikkeling van de leerling (Marzano, 2007; Mitchell, 2015). Omdat deze samenwerking niet altijd vlot verloopt, ben ik op zoek gegaan naar vormen, manieren van samenwerken. Zo ben ik terecht gekomen bij de term “ educatief partnerschap” (de Wit, 2008). Tijdens de sessie kijken we naar volgende vragen: 

 • Waarom streven we ernaar om ouders als evenwaardige partner op te nemen in een IAC-traject?
 • Wat is educatief partnerschap en hoe kunnen we dit vorm geven?
 • Hoe kijken ouders naar samenwerken?
 • Wat verstaan scholen onder samenwerken?

Als afsluiting proberen we samen tips te formuleren of iets te ontwikkelen zodat scholen hun samenwerking kwaliteitsvoller kunnen opnemen. 

Werkwinkel 4: Kwaliteitsvol aan de slag met IAC vanuit het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs  

sla link op in klembord

Kopieer

Sprekers: Joke Boeckx, Evi Mullens en Luc Bosman (pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling regio Mechelen-Brussel).
 
Kwaliteitsvol aan de slag met IAC vanuit het vademecum Zorgbreed en Kansenrijk onderwijs. We zoomen in op bouwstenen uit het vademecum die ons inspiratie bieden bij het samenwerken rond IAC’s. We bekijken onder andere de toepasbaarheid van de M-cirkel binnen een IAC.

Aanbod werkwinkels Reeks 2 - 13.20 tot 14.50 uur

sla link op in klembord

Kopieer

Werkwinkel 5: Het future dreamboek (volzet)

sla link op in klembord

Kopieer

Sprekers: Saartje Vereecke (ondersteuner) en Wout Hertens (scholier regio Oost-Vlaanderen)
 
Wout leert stap voor stap zijn eigen toekomst in handen nemen.
Daarom werken Wout en ik dit schooljaar elke dinsdag aan zijn Future Dream Book. Dit is een GIP op maat, waarin Wout zijn stageplaatsen/werkplekken beschrijft en waarin hij nadenkt over zijn interesses, over wat hij leuk en minder leuk vindt op stage/werkplek, over zijn sterktes en groeikansen, over zijn ondersteuningsbehoeften, over zijn hobby's, over zijn toekomst ...
Door met Wout bewust te reflecteren, maakt hij zijn eigen hulpmiddel om zich voor te stellen aan de verantwoordelijken van toekomstige werkplekken. Er wordt voortdurend afgetoetst met het thuisfront, leerkrachten en anderen die dichtbij hem staan.
Tijdens deze werkwinkel zullen Wout en ik zijn FDB samen aan jullie voorstellen.

Werkwinkel 6: Praktijkverhalen ‘Nestklas’ Inclusietraject gegroeid vanuit een inclusieve crèche en ‘6 jaar inclusie: IAC-traject 1ste tot 6de leerjaar’

sla link op in klembord

Kopieer

Sprekers: Saskia Vandessel (ondersteuner ONW WBB regio Mechelen-Brussel) en Elke Van Cutsem (focusondersteuner ONWNB regio Mechelen-Brussel)
 
Een klasje buitengewoon onderwijs binnen het gewoon onderwijs? Hoe werkt dat dan?
In de Nestklas worden 5 kindjes met een verslag type 2 opgevangen in een gewone gemeenteschool. Zij mogen op eigen tempo wennen aan het concept school. Geleidelijk aan worden de kindjes en de leerkrachten voorbereid op de overstap naar de gewone klasjes.   
Dit vraagt veel overleg met de verschillende partijen, visies moeten uitgewerkt worden, problemen en bedenkingen besproken, er moet omgegaan worden met weerstand en frustraties, het project moet voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd worden. Als ondersteuner mag ik hieraan meewerken. Ik wil jullie een beeld schetsen van de uitwerking van het project.   
Ik neem jullie, als ondersteuner, mee in het verhaal van N., een geadopteerd meisje uit Kazachstan met een ernstige ontwikkelingsachterstand en een hechtingsstoornis. Ze legt een boeiend IAC-traject af ondanks een aanvankelijk sceptische houding van de school en de leerkrachten. Wat maakte van dit verhaal toch een succes? Wat waren de valkuilen? Welke materialen/hulpmiddelen werden ingezet?

Werkwinkel 7: Vissen of vissen: Zill en het selecteren van doelen (volzet)

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Annick De Meyer (begeleider competentieontwikkeling regio Oost-Vlaanderen).
 
Samen zoeken, ontdekken, ‘vissen’ hoe:

 • Zill ons inspireert en uitdaagt om vanuit zowel een brede als gerichte focus in te zetten op ontwikkelkansen.
 • Zill ons richting kan geven bij het selecteren van doelen.

Werkwinkel 8: Educating Peter (volzet)

sla link op in klembord

Kopieer

Sprekers: Floor Tempelaere (pedagogisch begeleider competentieontwikkeling) en Tiny De Jonghe (coördinator ondersteuning type 2).
 
Samen bekijken we de documentaire 'Educating Peter'.
Door analyse van het fragment staan we stil bij wat een inclusietraject betekent voor de leerkracht, de klasgenoten en de leerling zelf. Samen maken ze inclusie waar.

 • Hoe groeien ze samen doorheen dit traject?  
 • Wat maakt deze groei mogelijk?
 • Wat zorgt voor succes?

We brengen het samen in kaart doorheen deze sessie.

Werkwinkel 9: Ouders getuigen: het verhaal van Lieze van bij de geboorte tot nu

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Ann Van Wynsberghe (mama van Lieze).
 
Via een filmpje maken we kennis met Lieze.
Daarna neemt de mama ons mee in het verwerkingsproces van het gezin en in het levensverhaal van Lieze.
‘De geboorte van Lieze sloeg bij ons in als een bom. Wij hadden geen idee. Al dezelfde dag zei mijn man: wij gaan hier samen voor. Samen kunnen wij dat.
Dat ze thuis binnen ons gezin ging opgroeien stond dus als een paal boven water. Dat op zich is al inclusief. Omdat wij stellig geloven in dit principe wilden wij dit verder doortrekken. Lieze gaat al sinds haar geboorte inclusief naar de dagopvang en daarna naar de gewone school. Met zijn ups en downs.
We vertellen jullie waarom de keuze werd gemaakt voor inclusie en ook waar we tegenaan lopen, over de  voordelen die we tot nu hebben mogen ervaren, de nadelen, de fouten die we maakten, of we opnieuw deze keuze zouden maken, over het belang van ondersteuning ...’
Met aansluitend de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Contact

Annemarie Meire
pedagogisch begeleider
   0494 12 79 62
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio