Algemene informatie

Hier vind je het dagprogramma en hoe je moet inschrijven voor de startdag op 12 november 2020

Bij ondersteuning in trajecten voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 hebben we geen glazen bol. De verwachte leeruitkomst is geen vaststaand gegeven. Deze inclusietrajecten zijn één van de meest creatieve processen die we in verbindende samenwerking bewandelen met heel wat partners, waaronder de ouders. Elk traject is een uitdaging om te (willen) zien waar er participatiekansen èn waar er leerkansen zijn want ‘Het leerplafond bestaat niet’. We nemen jullie graag mee in getuigenissen van collega-ondersteuners, ouders en leerkrachten. We geven jullie graag tips en tricks via bruikbare kaders en gedeelde inzichten om deze inclusietrajecten nog meer de moeite waard te maken. We geven jullie vooral nog meer goesting om aan de slag te gaan.

 • Deze startdag op 12 november 2020 is specifiek gericht op ondersteuners type 2.
 • Omwille van de coronamaatregelen zal deze sessie digitaal doorgaan. Na inschrijving ontvang je de ZOOM-link.
 • Deze dag is gratis voor ondersteuners van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.              

Dagprogramma

sla link op in klembord

Kopieer

Startdag voor ondersteuners van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag - 12 november 2020

sla link op in klembord

Kopieer

 • 09.00 u.: Inloggen en onthaal.
 • 09.15 u.: Openingsreferaat ‘Het (leer)plafond bestaat niet, Eefje Vermassen, pedagogisch begeleider Don Bosco Onderwijscentrum
  Hoe vaak horen we niet: "Deze leerling zit aan zijn plafond, wij hebben al alles geprobeerd. We kunnen niets meer doen."  Toch blijven wij als ondersteuner gaatjes zoeken.
  Feuerstein (Joods psycholoog) zegt: "Kan niet bestaat niet, we moeten geloven in de groeikansen van elk kind”.
  Als ondersteuner geloven we steeds in de groeikansen van onze kinderen. Toch zitten ook wij soms met de handen in het haar. Hoe komt het dat het aanleren van zelfregulerend gedrag zo moeilijk is.  Wat moet ik doen als een kind blokkeert en het lijkt alsof het niet meer kan en wil leren.
  Ontdek doorheen dit referaat hoe we door het trainen van executieve functies en cognitieve vaardigheden, blijvend gaatjes kunnen vinden in het (leer)plafond.
 • 10.45 u.: Sanitaire onderbreking en inloggen in de werkwinkels
 • 11.00 u.: Start werkwinkels tot 12.30 u.
 • 12.30 u.: Middagpauze tot 13.20 u.
 • 13.20 u.: Inloggen in werkwinkels
 • 13.30 u.: Start werkwinkels tot 14.50 u.
 • 14.50 u.: Sanitaire onderbreking en inloggen plenair
 • 15.00 u.: Slotreferaat ‘Grenzeloos …, elke dag opnieuw …’ Inge Ranschaert, coördinator pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ervaringsdeskundige
  Waarom kiezen ouders, soms tegen weer en wind, elke keer opnieuw voor inclusief leven?
  Wat drijft hen om hier blijvend op in te zetten, met vallen en opstaan?
  We nemen de 14 waarheden van Ann en Rud Turnbull, ouders van een zoon met een beperking, als leidraad en doorspekken dit met voorbeelden uit de Vlaamse onderwijspraktijk.
 • 16.00 u.: Afronden

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Je ontdekt hoe je door het trainen van executieve functies en cognitieve vaardigheden, blijvend gaatjes kan vinden in het (leer)plafond.  
 • Je verwerft enkele handige werkmiddelen en tips, via een getuigenis van een parcours van een leerling met een verslag type 2, van kleuter tot einde schoolloopbaan.
 • Je leert hoe je via dialoog en reflectie de leraar kan motiveren om leervragen te stellen waardoor je komt tot meer leerkansen voor de leraar èn de leerling.
 • Je begrijpt waarom we ernaar streven om ouders als evenwaardige partner op te nemen in een IAC-traject en hoe je dat kunt doen.
 • Je maakt kennis met enkele bouwstenen uit het vademecum die ons inspiratie bieden bij het samenwerken rond IAC’s en de toepasbaarheid van de M-cirkel daarbij.
 • Je leert hoe door bewust te reflecteren met een leerling 3de graad secundair en af te stemmen met het thuisfront, de leerling komt tot het creëren van een eigen hulpmiddel om zich voor te stellen aan de verantwoordelijken van toekomstige werkplekken.
 • Je maakt kennis met de valkuilen en de krachten die speelden in een inclusietraject gegroeid vanuit een inclusieve kinderopvang en een inclusietraject van een adoptiekind met een verstandelijke beperking en een hechtingsproblematiek.
 • Je zoekt en ontdekt samen met je collega’s hoe Zill ons inspireert en uitdaagt om vanuit zowel een brede als gerichte focus in te zetten op ontwikkelkansen en  hoe Zill ons richting kan geven bij het selecteren van doelen.
 • Door analyse van het fragment ‘Educating Peter’, sta je stil bij wat een inclusietraject betekent voor de leerkracht, de klasgenoten en de leerling zelf en welke elementen maken dat er groei is en succes.
 • Je laat je ontroeren door de getuigenis van een mama over de levensloop van haar dochter met Down, van de geboorte tot nu. Je leert uit deze getuigenis over keuzes die ouders maken, over de zaken waar zij tegenaan lopen en over de kansen die ze krijgen.

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Georganiseerd voor ondersteuners van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 in basis- en secundair onderwijs.

Hoe inschrijven?

sla link op in klembord

Kopieer

Deze startdag is van 9 tot 16 uur. Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio