Stefanie Moenens

Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt hen daarbij.

We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Stefanie Moenens, directeur van de Vrije kleuter- en lagere school Sint-Vincentius in Bissegem, aan het woord.

Waarom deden jullie een beroep op de pedagogische begeleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

Als startende directeur weet je niet goed wat er op je afkomt. Ik vond het dan ook heel belangrijk om me te laten begeleiden. Ik heb het geluk dat ik de directiefunctie kan delen met Wim Callewaert. Van Wim krijg ik heel veel hulp en ondersteuning en samen vormen wij een directieteam voor onze scholen.

Vanuit de pedagogische begeleiding komt Kathleen ook regelmatig langs op school om te begeleiden. Ze vertrekt daarbij steeds vanuit mijn noden.

Als leraar gaf ik les in de lagere school. Kleuteronderwijs was behoorlijk nieuw voor me. Ik voelde me heel onzeker bij klasbezoeken en evaluaties in de kleuterschool. Ik had dan ook vooral behoefte aan ondersteuning hierbij. Kathleen coachte me bij de klasbezoeken van startende kleuterleidsters. Ik heb enorm veel geleerd uit de kijkwijzers die ze gebruikte bij de bezoeken, maar zeker ook uit de reflecterende gesprekken met de mensen na een bezoek. Het heeft me aangemoedigd om zelf een bezoek te brengen aan de andere kleuterklassen en met de kleuterleidsters in gesprek te gaan over hun dagelijkse klaswerking.

Op welke manier worden de bevindingen gedeeld met de collega’s?

sla link op in klembord

Kopieer

Kathleen komt drie keer per schooljaar langs voor een gesprek. Ze informeert ons steeds over veranderingen in de wetgeving, diensten waar je terecht kunt met vragen of materiaal dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen ter beschikking stelt.

Nuttige documenten geef ik wel eens door aan collega-directeurs uit de scholengroep of andere startende directies. Zo deelde ik in het verleden al stappenplannen voor het verwerken van gevalideerde toetsen of tips bij het opstellen van operationele plannen.

Hoe heeft de pedagogische begeleiding geholpen bij de werking van je directie?

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdens de gesprekken met Kathleen nemen we de tijd om samen te reflecteren en vooruit te blikken. We staan stil bij de prioriteiten en de acties die we eraan koppelen. In het derde trimester hebben we een evaluatiegesprek. We gaan dan na welke effecten de acties als gevolg hadden, welke zaken we moeten bijsturen of net willen borgen.

Als startende directeur moest ik echt groeien in die manier van denken. Ik voel dat ik door die gesprekken ook met het team steeds meer op die manier ga werken. Dit kan de werking van onze school alleen maar ten goede komen.

Wat is het effect van de begeleiding op jou en je medewerkers?

sla link op in klembord

Kopieer

De begeleiding geeft me een veilig gevoel. De gesprekken met Kathleen gebeuren in vertrouwen. Ik krijg de kans om successen te delen, maar evenzeer krijg ik de tijd om te ventileren en af te toetsen.

Kathleen begeleidt ook enkele startende leraren in ons team. De coachende gesprekken maken de mensen sterker in hun job. De gesprekken zetten aan tot reflectie en bijsturing.

Dit schooljaar hebben we ook een beroep gedaan op de pedagogische begeleiding voor het schrijven van een nieuw pedagogisch project. Dit was een traject waarbij alle teamleden betrokken werden. Twee begeleiders hebben ons daarbij ondersteund. We zijn heel trots op het resultaat van onze samenwerking.

Hoe gaan jullie de resultaten opvolgen?

sla link op in klembord

Kopieer

Aan het einde van elk schooljaar bekijken we waar we staan. Dan bevragen we onszelf ook kritisch. Hebben we de gewenste effecten bereikt? Moeten we bijsturen? Welke zaken kunnen we borgen?

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio