In Vlaanderen wordt Nederlands als tweede taal (NT2) onderwezen in het volwassenenonderwijs.

In het volwassenenonderwijs maakt NT2 vaak deel uit van een inburgeringstraject. Voor de lessen bij aanvang worden afspraken gemaakt over coördinatie van het traject en opvolging met partners buiten onderwijs: het Agentschap Inburgering en Integratie, het Huis van het Nederlands, InGent, VDAB, OCMW en Actiris.

Ook in OKAN neemt het een belangrijke plaats in. Er zijn specifieke voorwaarden om deze onthaalklassen te mogen volgen.

Het traject dat een cursist kan volgen in het volwassenenonderwijs staat uitgeschreven in de opleidingsprofielen. We geven je ook een volledig overzicht van het traject dat gevolgd kan worden in het volwassenenonderwijs.

Inter-nettenwerkgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Voor ondersteuning en professionalisering van de leraar NT2 verzamelden de begeleidingsdiensten van de verschillende netten hun aanpak in een inter-nettenwerkgroep.

De projectgroep zet in op volgende professionaliseringsinitiatieven:

 • Thematische lerende netwerken (trajectbegeleiding, RG3/RG4, verlengde trajecten)
 • Makelaar voor kwalitatief aanbod nascholing NT2
 • Hospiteren
 • Collegiale visitaties
 • Praktijkonderzoek
 • Studiedagen

Platformwebsite NT2020

sla link op in klembord

Kopieer

Via onze platformwebsite NT2020 kun je het professionaliseringsaanbod NT2 in Vlaanderen raadplegen.

Als je je inschrijft, ontvang je onze initiatieven via de nieuwsbrief.

Contact

Liesbeth Declerck
coördinator
   0485 13 92 24
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio