Inspiratiemateriaal voor communicatieve opdrachten van Machmit.nl
  • Inspiratiemateriaal voor communicatieve opdrachten van Machmit.nl

Heb je nood aan inspiratie om communicatieve opdrachten en taaltaken uit te werken? Actiegroep Duits uit Nederland ontwikkelde enkele jaren geleden een mooi ideeënboekje vol communicatieve lesactiviteiten, die je makkelijk aan je eigen lespraktijk kunt aanpassen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio