Deutsch zum Mitsingen

Collega's Katrijn Geldof en Sarrah Van Geert maakten een schitterende tijdlijn-padlet over populaire Duitse muziek: https://nl.padlet.com/katrijngeldof/DeutschzumMitsingen 

Gebruik je de padlet graag? Doen! Maar ... om te vermijden dat iedereen met dezelfde padlet gaat werken, graag eerst dupliceren via 'Remake' en via ‘Copy’ markeren dat je alles uit de Padlet graag overneemt.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio