Werkwinkels

Je kunt kiezen uit 4 reeksen werkwinkels.

Reeks 1 donderdag 10 december 15:00 - 16:30

sla link op in klembord

Kopieer

Keuzeklassenraden

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Raf Boelen, nascholer Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Klassenraden zijn een belangrijk en sterk instrument in de onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. Zowel onze overheden als heel wat onderzoekers zijn het daarover eens.  
Zit jij net hier toch soms met vragen, twijfels, zorgen of frustraties  

 • Leerlingen en ouders volgen onvoldoende onze adviezen op. 
 • Leraars voelen zich soms niet competent/veilig om het gesprek aan te gaan. 
 • We hebben te weinig zicht op een aantal studierichtingen en beroepen. 
 • Niet elke leraar voelt zich even betrokken op een keuzeklassenraad. 
 • … 

Je bent ongetwijfeld niet de enige. Vanuit jouw dromen en een eigentijdse visie op onderwijsloopbaanbegeleiding gaan we in deze workshop samen op zoek naar antwoorden. Welke handvaten zijn er? Welke kwaliteitscriteria kan je gebruiken om in jouw school een stap vooruit te zetten in sterke keuzeklassenraden? Welke stappen wil en kan jij vanuit het middenkader hierin zetten en welke ondersteuning heb je daarvoor nodig? 
Benieuwd?
Graag tot dan! 

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • De deelnemers hebben kennis van de kwaliteitscriteria 
 • De deelnemers passen de kwaliteitscriteria toe op een klassenraad 
 • De deelnemers ervaren wat oriëntering betekent in het vernieuwde onderwijs 

Praktijkvoorbeeld - een school in een proces van oriënterende klassenraden in de 2de graad

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Conny Witters, SFC Heusden

Leerlingen nemen hun leerproces en schoolloopbaan steeds meer in eigen handen: een samenspel tussen leerling, ouders en vakleerkrachten

We laten je kennismaken met een aantal succesindicatoren, procedures en tools om leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten opnemen voor hun eigen leerproces en hun schoolloopbaan. Daarnaast zetten we sterk in op ouderbetrokkenheid. We willen daarbij de valkuilen zeker niet uit het oog verliezen.

Zowel het leer- en leefportfolio voor de leerling en ouders, de O(ntwikkelings)-fiche voor leerlingenbegeleiders en vakleerkrachten als de begeleidende en oriënterende klassenraden hebben als doel het leerproces van de leerling zo goed mogelijk in kaart te krijgen en houden. Dit om zo snel mogelijk te kunnen bijsturen, uitdagen of remediëren indien nodig.

Samen met het studiekeuzeportfolio op het einde van de 2de graad zorgen we ervoor dat de leerling en ouders een studiekeuze kunnen maken die zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en interesses van de leerling.

Na deze sessie heb je zicht op:

sla link op in klembord

Kopieer

 • Het dynamisch proces van een gedreven team binnen een 2de (scharnier)graad dat steeds verder evolueert op basis van groeipijnen, inzichten en bijsturingen;
 • Procedures en tools die een bijdrage leveren om de verantwoordelijkheid voor het leerproces en schoolloopbaan meer bij leerling en ouders te leggen en op die manier meer betrokkenheid te creëren bij beide processen;
 • Instrumenten en procedures om (groei)mogelijkheden van snel in kaart te krijgen;
 • Hoe we groei van leerlingen op het vlak van leren en leven rapporteren, bespreken en meenemen in de oriënterende klassenraad om daarna in dialoog te gaan met leerling en ouders.

Reeks 2 vrijdag 11 december 08:30 - 10:00

sla link op in klembord

Kopieer

Studierichtingsprofielen - STEM

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Jurgen Tombal, pedagogisch begeleider

In deze sessie gaan we in op de verschillende studierichtingsprofielen van het domein STEM. Welke accenten zijn belangrijk in de studierichtingen van dit domein? Wat is van belangrijk voor het positief oriënteren van onze toekomstige leerlingen? 

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende studierichtingsprofielen van het domein en STEM. 
 • De deelnemers krijgen inzicht in de kansen tot oriëntering van leerlingen. 

Praktijkvoorbeeld - een school in een proces van oriënterende klassenraden in de 3de graad

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Geert Missotten, Sara Houben, Daisy Langens, Lieve Picard - SFC Heusden

Reeks 3 vrijdag 11 december 10:30 - 12:00

sla link op in klembord

Kopieer

Studierichtingsprofielen - maatschappij en welzijn

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Greet Simons & An Haepers, pedagogisch begeleider

In deze sessie gaan we in op de verschillende studierichtingsprofielen van het domein maatschappij en welzijn. Welke accenten zijn belangrijk in de studierichtingen van dit domein? Wat is belangrijk voor het positief oriënteren van onze toekomstige leerlingen? 

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende studierichtingsprofielen van het domein en maatschappij en welzijn. 
 • De deelnemers krijgen inzicht in de kansen tot oriëntering van leerlingen. 

Kennis over de werking van het brein en het leren op school

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Ludo Heylen, Directeur Cego V&C

 • Jongeren hebben vaak geen of een  foutieve voorstelling van hoe hersenen werken. Daardoor krijgen ze geen greep op hun eigen leerproces. 
 • Kennis van hoe hersenen werken kan belangrijke informatie geven voor leerkrachten van hoe ze jongeren best aanspreken. 

De neurowetenschappen hebben de voorbij decennia nieuwe inzichten aan het licht gebracht. Studiesucces heeft niet zozeer te maken met intelligentie dan wel met vasthoudendheid : het vermogen om je te concentreren op een taak en deze ook af te maken. Dat vraagt zelfregulatie, een functie die zich nog ontwikkelt tijdens de late adolescentie, net zoals zelfinzicht, flexibiliteit, empathie, consequenties inschatten,..Dus jongeren verschillen sterk in het vermogen tot zelfsturing afhankelijk van hun breinontwikeling. Met andere woorden : iemand van 18 jaar kan zeer onhandig en naïef, ongeconcentreerd en impulsief zijn en 5 jaar later (na de groei van het brein) toch zijn leven helemaal op de rails hebben met  zelfstandig, gecontroleerd en effectief gedrag. 
Het feit dat het tienerbrein nog steeds in ontwikkeling is, wil evenwel niet zeggen dat leerkrachten gewoon moeten wachten tot de jongeren er klaar voor zijn. Integendeel. De context (steun, feedback, aandacht voor hun eigenheid, prikkeling naar een volgend niveau) heeft een belangrijke invloed op het ontwikkelen van de executieve functies van de jongeren.     

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Weten hoe kennisverwerving werkt in de hersenen 
 • Weten hoe je jongeren kan informeren over de hersenwerking 
 • Weten hoe je met jongeren kan omgaan om beter aan te sluiten bij wat ze nodig hebben om te kunnen groeien 
 • Weten hoe het « leren leren » vorm kan krijgen op basis van breinstudies 

Strategie en methode

sla link op in klembord

Kopieer

 • Deel 1 : Hoe werken de hersenen
  • Een ppt met basisinformatie 
  • Een aantal groepsoefeningen ter illustratie 
  • Inzichten van oa J.Joles ; C. Dweck, D. Swaab, T. Compernolle 
 • Deel 2 : hoe jongeren informeren over de werking van de hersenen ifv leren leren
  • Wat kan je met de kennis uit de breinstudies doen ifv begeleiden van jongeren rond leren leren 
  • Groepsdiscussie met bespreken van casus 
 • Deel 3 : Inzichten van neurowetenschappen op onderwijs
  • Hoe ga je om met jongeren ? 
  • Hoe stimuleer je hen ? 
  • Wat mag je van hen verwachten ? 
  • Groepsdiscussie. 

Reeks 4 vrijdag 11 december 13:30 - 15.00

sla link op in klembord

Kopieer

Praktijkvoorbeeld inschrijftool viio

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Bart Stulens, Erwin Ramaekers, Jean-Paul Cox - viio Tongeren

In viio botsten we bij onze inschrijvingen op een aantal praktische en inhoudelijke dingen en we besloten om voor een online inschrijftool te gaan. We richten een werkgroep op met als belangrijkste doel om bij de inschrijvingen een adviesfunctie te ontwikkelen voor de ouders en de leerling. 
Het resultaat is een gebruiksvriendelijke tool die alle gegevens vlot verwerkt en die een betrouwbaar advies geeft voor de gemaakte keuze van de leerling. In deze sessie lichten we toe hoe we te werk gaan bij een inschrijving en kan je ervaren dat onze inschrijftool een stevige leidraad is voor een inhoudelijk sterk intakegesprek. 

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Na deze sessie hebben de deelnemers inzicht in de mogelijkheden van de inschrijftool, zowel op technisch als pedagogisch vlak. 

Studierichtingsprofielen - economie en organisatie

sla link op in klembord

Kopieer

Spreker: Anne-Lise Cuypers, pedagogisch begeleider

In deze sessie gaan we in op de verschillende studierichtingsprofielen van het domein economie en organisatie. Welke accenten zijn belangrijk in de studierichtingen van dit domein? Wat is van belangrijk voor het positief oriënteren van onze toekomstige leerlingen? 

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende studierichtingsprofielen van het domein economie en organisatie. 
 • De deelnemers krijgen inzicht in de kansen tot oriëntering van leerlingen. 

Contact

Christel Mercken
pedagogisch begeleider
   0479 63 56 99
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio