Nummers

In dit startnummer verkennen we het jaarthema 'Als pelgrims onderweg' en ontdekken we de stopplaatsen doorheen het schooljaar. Ga je mee op tocht?

1MB
Stempel - zwart-wit112KB
Stempel - kleur118KB
Startnummer - covertekening764KB

Onze tocht begint. We gaan op weg, alles ligt nog open! Ga je mee?

1023KB
Stempel - zwart-wit173KB
Stempel - kleur185KB
Septembernummer - covertekening2MB

We maken keuzes, geleid door de Geest. De synodale weg nodigt ons uit tot dialoog met alle betrokkenen.

168KB

Voorbij de grens van het vertrouwde ben je een vreemdeling. Kan je er thuiskomen?

180KB

Onze levensweg neemt soms een onverwachte wending. Durf jij volmondig ‘ja’ zeggen?

115KB

We komen elk in beweging. De ster wijst ons de weg. We gaan samen op zoek.

134KB

Soms twijfelen we, lopen we weg, maken we een omweg. Vinden we toch opnieuw onze route?

223KB

Samenleven vraagt goede regels en afspraken. Geven ze ons vrijheid? Of beperken ze ons eerder?

185KB

Verwachtingen kunnen hoog oplopen. Zijn reputatie gaat Hem vooraf. Blijf jij aan de kant staan?

175KB

Ontmoeting doet veranderen. We wisselen verhalen uit en breken samen het brood.

196KB

We komen aan. De tocht heeft ons verrijkt. We delen en vieren onze ervaringen. We worden - veranderd - opnieuw op weg gezonden.

179KB

Groeien in vertrouwen is: God zij dank zeggen
Danken is de kunst om vanuit een gezamenlijk gelopen weg vol vertrouwen uit te kijken naar wat komen gaat.

2MB
Bladwijzer118KB
Cover4MB

Groeien in vertrouwen is: samenkomen en blijven hopen
Na de gebeurtenissen van Pasen en Hemelvaart hebben Jezus’ volgelingen, samen met Maria, elkaar gevonden.

3MB
Bladwijzer158KB
Cover4MB

Groeien in vertrouwen is: vasthouden en loslaten
Maria wordt zelf uitgedaagd nu Jezus moet sterven.

3MB
Bladwijzer109KB
Cover4MB

Groeien in vertrouwen is: samen horen en doen
Samen op weg naar een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

2MB
Bladwijzer162KB
Cover4MB
Extra artikel - gedicht van de oude zeeman101KB

Groeien in vertrouwen is: gevoel en verstand laten spreken
God draagt je: denk met je hart en bemin met je hoofd. (Paus Franciscus)

2MB
Bladwijzer199KB
Cover4MB
Citaten over gevoel en verstand91KB

Groeien in vertrouwen is: kansen geven en grenzen verleggen
Geef kansen en verleg je grenzen. Leven vraagt een speelruimte waar je kunt oefenen.

3MB
Bladwijzer314KB
Cover5MB

Groeien in vertrouwen is: vol verwachting dragen en laten dragen.
Gedragen door Liefde draag ik je verder de wereld in.

3MB
Bladwijzer182KB
Extra artikel - Lead kindly light118KB
Cover4MB

Groeien in vertrouwen is: het gewone en het bijzondere een plek geven (in je leven)

3MB
Bladwijzer174KB
Cover6MB

Groeien in vertrouwen is: vertrouwen geven en krijgen
Doe maar wat Hij je zeggen zal.

3MB
Bladwijzer173KB
Cover4MB

Groeien in vertrouwen is: luisteren en antwoorden
Hallo, wees gegroet! Met heel mijn hart zeg ik: JA!

3MB
Bladwijzer165KB
Cover92KB

Ruimte
De soms onverwachte uitnodiging om stil te vallen, na te denken en met een nieuwe kijk weer verder te gaan.

4MB
Bladwijzer128KB
Cover4MB

Ruimte om te scheppen
De ruimte nemen om los te komen van wat ons bezwaart en om nieuw te beginnen.

2MB
Bladwijzer159KB
Cover68KB
Artikel Carl Snoecx - septembernummer Leeftocht22KB

Veilige ruimte
Een veilige ruimte creëren door zorg te dragen voor elkaar. Vertrouwen geven om te groeien naar meer zelfstandigheid.

2MB
Bladwijzer130KB
Cover3MB

Ruimte voor samen
Samen leren en leven als labo van de samenleving

2MB
Cover2MB
Bladwijzer148KB

Ruimte om (meer) mens te worden
De mens in de persoon laten geboren worden.
De persoon in de mens laten geboren worden.

3MB
Bladwijzer171KB
Cover5MB

Ruimte voor nieuwe kansen
Elkaar onvoorwaardelijk kansen tot leren geven, telkens opnieuw

2MB
Bladwijzer185KB
Cover2MB

Ruimte om te ontdekken
De hele wereld binnenbrengen en nieuwe werelden doen opengaan.

3MB
Bladwijzer169KB
Cover3MB

Ruimte om te vergeven
Vergeven is een vorm van geven: jezelf en anderen steeds opnieuw kansen geven.

2MB
Bladwijzer137KB
Cover2MB

Ruimte om te bezielen
Begeesterd worden om nieuw leven zichtbaar te maken.

2MB
Bladwijzer123KB
Cover3MB

Ruimte om te verschillen
Onderbroken worden door het verschil en ermee aan de slag gaan. Dat verrijkt.

3MB
Bladwijzer119KB
Cover3MB

Ruimte voor hoop
Scholen in hoop draagt altijd toekomst in zich.

3MB
Cover3MB
Bladwijzer160KB

Groeien in vertrouwen is: loslaten en begeleiden
Ga, leer, leef, groei; ik ben er voor jou.

3MB
Bladwijzer154KB
Cover2MB

Gisteren en morgen verbinden
De tijd verbindt gisteren, vandaag en morgen. Het heden ligt in het verlengde van het verleden en is de basis voor de toekomst; we zijn verbonden met onze voorouders en met wie na ons komt. Bij het einde van het schooljaar blikken we terug naar gisteren maar kijken we ook vooruit naar morgen.

4MB
Bladwijzer165KB

In woord en daad verbinden
De kracht van verbinden uit zich in wat mensen zeggen én doen. Zeggen en doen hebben elkaar nodig. Ze kunnen niet zonder elkaar. En ze versterken elkaar in twee richtingen: zeg wat je doet en doe ook wat je zegt.

3MB
Bladwijzer166KB

Opnieuw verbinden
De kracht van verbinden wordt misschien wel het duidelijkst, wanneer we erin slagen opnieuw te verbinden wat verbroken is. De bereidheid tot herstellen in een authentieke dialoog geeft toekomst.

2MB
Bladwijzer183KB

Wereldwijd verbonden
We zijn verbonden in een wereldwijd netwerk. We zijn één menselijke familie met een gemeenschappelijk huis. Veraf komt zo dichtbij. Om ons wereldwijd te verbinden, moeten we het dus niet ver te gaan zoeken. Meer nog dan anders maken we dat in de vasten concreet.

2MB
Bladwijzer186KB
Artikel Daniel De Coen - Wereldwijd verbonden123KB

Verbonden zijn
Vrij vertaald betekent ubuntu: ik ben omdat wij zijn. Verbondenheid is een zijnskenmerk van de mens: een mens wordt maar mens dankzij andere mensen. De kracht van verbinden zit in zijn dna.

4MB
Bladwijzer155KB

Uitgenodigd om te verbinden
We zijn geroepen om ons te verbinden met onze diepste drijfveren, niet voor onszelf maar om ons ten dienst van anderen te stellen. Zet je talent in om te verbinden!

2MB
Bladwijzer152KB

Verbonden met het Licht
In de donkere dagen van de advent hunkeren we naar licht, naar het Licht. Dat licht gunnen we van harte aan al wie in het donker leeft. Zeg eens, wie zet jij in het licht?

3MB
Bladwijzer165KB

Verbonden met de aarde
We moeten onze handen wél vuilmaken, want we zijn verbonden met de aarde. Contact met de natuur doet goed. Wij, mensen, zijn deel van de aarde, kwetsbaar en vergankelijk zoals de natuur. In deze tijd van het jaar herdenken we ook onze dierbare doden.

2MB
Bladwijzer143KB

Liefdevol verbinden
Verbinden put kracht uit een aantal basishoudingen, vertrouwen, eerbied, respect, wederkerigheid, inleefvermogen, waardering. Het zijn stapstenen naar liefdevol verbinden.

3MB
Bladwijzer117KB

Verbonden met velen
“Ik ben zoveel iemanden”: zoals een mens meervoudig is in wie hij is, is hij meervoudig in verbondenheid. Naar Kolet Janssen

3MB
Bladwijzer189KB

De kracht van verbinden
Verbinding is een basisbehoefte voor ons als mensen. Om ergens bij te horen, dat groter is dan wijzelf, dat inspireert ons, dat geeft ons een reden van bestaan. Marjon Bohré

3MB
bladwijzer149KB

Verrassend vreugdevol
Een pedagogie van de hoop is verrassend vreugdevol. Leeftocht zoekt dit schooljaar naar vindplaatsen van vreugde en reikt ze ons aan als proviand voor onderweg, in alle kleuren van de regenboog.

4MB
Bladwijzer157KB
Bezinnende diamontage 2020-202110MB

Indigo
Met elkaar en samen met kinderen en jongeren werken onderwijsmensen een schooljaar lang aan een gezamenlijke droom. Het samenspel van kunst en kunde maken van het vormingsproces een uniek verhaal, een vindplaats van duurzame en gedeelde vreugde.

3MB
Bladwijzer163KB

Blauw
Zingeving en spiritualiteit geven een diepe vreugde. Ze wortelen ons stevig, zodat we ook in stormweer overeind blijven. Ze bieden een vaste ankerplaats in het woelige water van alledag.

4MB
Bladwijzer174KB

Rood
Graag zien, gezien worden én graag gezien worden: ze vormen een eeneiige drieling. Samen doen ze elk van ons groeien en blozen van vreugde, van klein tot groot, van jong tot oud.

4MB
Bladwijzer164KB

Zilver
Open en ontvankelijk zijn voor het onverwachte is niet altijd makkelijk, maar toch is het verrassend vreugdevol om het nieuwe vanuit verwondering te verwelkomen. De advent biedt ons daarvoor een welgekomen oefenterrein.

3MB
Bladwijzer301KB

Geel
Deze maand vieren we het nieuwe jaar, maar een heel jaar lang vieren we elke dag het leven, in al zijn facetten, in lief en leed, in vreugde en soms ook verdriet. We vieren al wat ons raakt en ook wat ons te boven gaat.

3MB
Bladwijzer232KB

Groen
Spelen is niet alleen voor kinderen maar voor ons allen een verrassend vreugdevolle manier van zijn. Het helpt onszelf te vergeten en helemaal in iets op te gaan, te revalideren wanneer vermoeidheid ons velt, lichtvoetig door het leven te gaan en de magie om ons heen te (her)ontdekken.

3MB
Bladwijzer283KB

Violet
Ontdekkingen en uitvindingen zijn vaak het resultaat van uitproberen. Het vinden doet ons hoera roepen maar ook het zoeken zelf kan verrassend vreugdevol zijn. De school is daarvoor een oefenplaats. Deze maand is de vastentijd het oefenterrein. Probeer het eens uit.

3MB