Doel en vorm van het model

Micro, kleine en grote vzw’s moeten hun jaarrekening binnen de 30 kalenderdagen na goedkeuring door de algemene vergadering bij de Nationale Bank van België (NBB) neerleggen.

In samenwerking met de Rekendienst van het bisdom Hasselt stelt ABKO (Adviescommissie Boekhouding in het Katholiek Onderwijs) een digitaal modelformulier (XLS-formaat) ter beschikking dat gebruikt kan worden voor de neerlegging.

Het model voldoet aan de vormvoorschriften die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd op:

 • pagina 2339 op 13 januari 2006 en de wijziging op pagina 3588 op 27 januari 2010, beiden met titel ‘Boekhoudkundige modellen van de gesubsidieerde scholen. – Toepassing van artikel X.5 van het decreet van 15 juli 2005 betreffende het onderwijs XV;
 • pagina 44528 op 6 juli 2015, de wijziging met titel ‘Boekhoudkundige modellen van de gesubsidieerde scholen. – Toepassing van artikel 10.5 van het decreet van 15 juli 2005 betreffende het onderwijs XV en van artikel 43 van de Codex Secundair Onderwijs.

De boekhoudregels voor schoolbesturen zijn te vinden in:

Dit formulier is gebaseerd op het VSKO-model voor dubbele boekhouding en bevat een voorblad, balans, resultatenrekening en toelichting bij de jaarrekening. Het formulier is goedgekeurd door de Balanscentrale van de NBB.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio