Onderzoekscompetentie (toegepaste) sociale en gedragswetenschappen

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting Humane wetenschappen of Welzijnswetenschappen'.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio