Inspiratie LPD 17 Ontwikkelingspsychologie

De onepagers die je hier kunt downloaden bieden inspiratie om de koppeling te maken tussen een ontwikkelingspsychologische theorie (dit biedt wetenschappelijke onderbouwing, wat belangrijk is in de D/A) en wat de theorie kan betekenen binnen de gezondheidszorg en vervolgens voor het agogisch en kwaliteitsvol handelen.
Op de voorzijde vind je telkens een samenvatting van de theorie en op de achterzijde enkele mogelijke koppelingen met de gezondheidszorg (linker kolom) en vervolgens het agogisch en kwaliteitsvol handelen (rechter kolom). 

Deze documenten zijn bedoeld als inspiratie. Wijzig gerust de info/de keuzes die wij hebben gemaakt (bv. op basis van waar je op wil inzetten bij het agogisch en kwaliteitsvol handelen).
 
Bijkomende tip: als je leerlingen een kader aanbiedt om structuur te bieden binnen het agogisch handelen (bv. de 4 S'en), plaats de koppelingen met het agogisch handelen ook samen met de leerlingen in dat kader. 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio