Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Infographic gezondheidsvaardigheden

Wie gezondheidsvaardig is, kan de eigen gezondheid in handen nemen. Om dat te kunnen, moet je info over gezondheid kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen. Deze infographic biedt op één pagina een overzicht over hoe je naar gezondheidsvaardigheden kunt kijken.

Theoretische onderbouw kwaliteitsvol handelen

Dit document biedt een overzicht op de theoretische onderbouw van de doelen van kwaliteitsvol handelen en inspiratie voor relevante linken met andere leerplandoelen in andere rubrieken van het leerplan. Dit is een uitgebreidere versie dan het bovenstaande document.

Stageactiviteitenlijst Gezondheidszorg

Deze stage-activiteitenlijst werd in overleg met de sector en onderwijs ontwikkeld. Afhankelijk van de context waarin de jongere stage loopt kunnen bepaalde activiteiten wel of niet aan bod komen. Het is belangrijk om altijd voor de start van de stage samen met de stagegever en de school te bekijken welke activiteiten kunnen worden ingeoefend. In functie van concrete afspraken tussen de school, de stagegever/stageplaats en de stagiaire moet deze stageactiviteitenlijst gepersonaliseerd/geïndividualiseerd worden.

Sense of home stemmengids

In dit document vind je informatie rond de 5 stemmen van A sense of home. De vijf stemmen zijn vijf strategieën die ouderen hanteren om hun identiteit te beschermen. Door de stemmen te herkennen kunnen we de onderliggende ondersteuningsvraag begrijpen, en dit laat ons toe om gepast te reageren.

Kwaliteitsvol handelen onderbouw en linken

Dit document biedt een overzicht op de theoretische onderbouw van de doelen van kwaliteitsvol handelen en inspiratie voor relevante linken met andere leerplandoelen in andere rubrieken van het leerplan.

Inspiratiedocument bronnen bij leerplandoelen

Met dit document willen we een overzicht bieden met mogelijk te raadplegen bronnen als achtergrond bij het uitwerken van de leerplandoelen.

Inspiratie jaarplan Gezondheidszorg

In dit document vind je inspiratie voor een mogelijke opbouw van de leerplandoelen over het 5de en 6de jaar. Dit document vraagt wellicht wat bijkomende uitleg. Vraag dit aan je regionale begeleider.

Inspiratie integratie zorg - 'Anatomie en fysiologie'

Dit document biedt inspiratie aan de leraar ‘Zorg’ om de doelen zorg vanuit de link met de doelen ‘Anatomie en fysiologie’ geïntegreerd te benaderen vanuit de gezondheidspatronen van Gordon.

Inspiratie integratie van doelen project Gezondheidszorg

Met dit document reiken we inspiratie aan om doelen te clusteren en zo geïntegreerd te werken tijdens de lessen. De school kan geïntegreerd werken tijdens de lessen of onder de vorm van een project.

Inspiratie integratie 'anatomie en fysiologie' - zorg

Dit document biedt inspiratie om de doelen van anatomie en fysiologie te integreren in het leerplan Gezondheidszorg en in het bijzonder met de doelen uit de cluster ‘zorg’. Hoe lees je dit document? Zie vanaf minuut 5 in het volgende filmpje:

Inspiratie didactische uitrusting Gezondheidszorg

Dit document biedt inspiratie bij de infrastructuur en het didactisch materiaal binnen de studierichting Gezondheidszorg. Het is een opsomming van het meest logische materiaal waarmee leerlingen zullen werken, dus ruimer dan het minimale overzicht zoals in het leerplan is opgenomen.

De 4 S'en van professioneel agogisch handelen

In dit document vind je een overzicht van de 4 S'en: samenwerken, stimuleren, steunen en sturen. Deze 4 S'en bieden een mogelijk kader voor het professioneel agogisch handelen.

Basisvademecum leerplan Gezondheidszorg

In dit inspiratiedocument vind je per leerplandoelen binnen de rubriek kwaliteitsvol handelen info omtrent de beginsituatie, toelichting, pedagogisch didactische tips, mogelijke vormen van integratie en bronnen.

Inspiratie onderzoekscompetentie

Deze pagina bevat eerste inspirerende voorbeelden voor de onderzoekscompetentie binnen de leerplannen natuurwetenschappen en aanverwanten.

Onderzoekscompetentie Gezondheidszorg

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting Gezondheidszorg’.

FAQ Gezondheidszorg

Dit is de FAQ Gezondheidszorg.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio