Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Onderzoekscompetentie moderne, vreemde talen

In de onderstaande documenten vind je een algemene aanzet en een uitgewerkt voorbeeld om te werken rond het leerplandoel: "De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting."
×
Kijkt als...
Niveau
Regio