Onderzoekscompetentie

Voor het vak Applicatie- en databeheer staat in het leerplan een leerplandoel over onderzoekscompetentie. We geven je meer duiding bij deze doelstelling.

Onderzoekscompetentie in de specifieke leerplandoelen

sla link op in klembord

Kopieer

Met de ingang van de modernisering van het secundair onderwijs moet de onderzoekscompetentie worden gerealiseerd in samenhang met inhouden van specifieke leerplandoelen van de studierichting:

LPD 40 De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met specifieke inhouden van dit leerplan.

In de richting studierichting Applicatie- en databeheer wordt de onderzoekscompetentie gerealiseerd met inhouden gerelateerd aan specifieke minimumdoelen die aan bod komen in het vak Apllicatie- en databeheer.

Aandachtspunten uit de visietekst

sla link op in klembord

Kopieer

De focus van de onderzoekscompetentie ligt op de ontwikkeling van een onderzoekende houding door middel van het doorlopen van een onderzoekscyclus. Voor de realisatie van het leerplandoel is het wel essentieel dat leerlingen éénmaal een volledige onderzoekscyclus doorlopen:

 • focusbepaling,
 • selectie en beoordeling van bronnen,
 • selectie van een onderzoeksmethode,
 • interpretatie van het resultaat in relatie tot de initiële focus,
 • formulering van een conclusie.

Focus van de onderzoekscompetertie

sla link op in klembord

Kopieer

Het is belangrijk dat leerlingen:

 • begrijpen wat onderzoek inhoudt,
 • nadenken over de waarde van onderzoek;
 • ervaring opdoen in het onderzoeken;
 • (al dan niet reeds “verworven”) kennis en vaardigheden inzetten in een onderzoekscontext;
 • een onderzoekende houding ontwikkelen (kritisch willen zijn, willen begrijpen, nauwkeurigheid, objectief waarnemen, planmatig werken).

Aandachtspunten bij onderzoekscyclus

sla link op in klembord

Kopieer

Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij het doorlopen van een onderzoekscyclus door de leerlingen:

 • Het stringent doorlopen van een gefaseerd onderzoeksproces en het behalen van onderzoeksresultaten is geen doel op zich;
 • Het proces is belangrijker dan het product of de presentatie;
 • Kritische reflectie op gehanteerde bronnen, onderzoeksmethode, analyse en conclusie scherpt de onderzoekende houding van de leerlingen aan.

Mogelijke onderzoeksmethoden zijn:

 • experiment,
 • meting,
 • observatie,
 • interview,
 • enquête,
 • algoritme,
 • een model opbouwen,
 • ontwerponderzoek,
 • interpreterend onderzoek,
 • actie-onderzoek,
 • (vergelijkend) literatuuronderzoek,
 • ….

Het kan voor leerlingen boeiend zijn om, in het kader van de realisatie van de onderzoekscompetentie, kennis te maken met andere onderzoeksmethoden

Onderzoeksopdrachten kunnen beperkt in tijd zijn. Ook kleinere onderzoeksopdrachten gespreid over de twee leerjaren van de derde graad zijn mogelijk.

Leerling doen ervaring op in het onderzoeken en in de mogelijkheden ervan. Ze hoeven dus niet volledig zelfstandig aan wetenschappelijk onderzoek te doen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio