Onderzoekscompetentie

Voor het vak Applicatie- en databeheer staat in het leerplan een leerplandoel over onderzoekscompetentie. We geven je meer duiding en enkele inspirerende voorbeelden bij deze doelstelling.

Onderzoekscompetentie in de specifieke leerplandoelen

sla link op in klembord

Kopieer

Met de ingang van de modernisering van het secundair onderwijs moet de onderzoekscompetentie worden gerealiseerd in samenhang met inhouden van specifieke leerplandoelen van de studierichting:

LPD 40 # De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met specifieke inhouden van dit leerplan.

In de richting studierichting Applicatie- en databeheer wordt de onderzoekscompetentie gerealiseerd met inhouden gerelateerd aan specifieke minimumdoelen die aan bod komen in het vak Apllicatie- en databeheer.

Aandachtspunten uit de visietekst

sla link op in klembord

Kopieer

De focus van de onderzoekscompetentie ligt op de ontwikkeling van een onderzoekende houding door middel van het doorlopen van een onderzoekscyclus. Voor de realisatie van het leerplandoel is het wel essentieel dat leerlingen éénmaal een volledige onderzoekscyclus doorlopen:

 • focusbepaling,
 • selectie en beoordeling van bronnen,
 • selectie van een onderzoeksmethode,
 • interpretatie van het resultaat in relatie tot de initiële focus,
 • formulering van een conclusie.

Het is belangrijk dat de leerlingen begrijpen wat onderzoek inhoud en ervaring opdoen in het onderzoeken. De bedoeling daarvan is niet dat ze volkomen zelfstandig aan wetenschappelijk onderzoek doen, maar wel dat ze kunnen proeven van wetenschappelijk onderzoek en dat ze de mogelijkheden ervan ervaren.

Focus van de onderzoekscompetertie

sla link op in klembord

Kopieer

Het is belangrijk dat leerlingen:

 • begrijpen wat onderzoek inhoudt,
 • nadenken over de waarde van onderzoek;
 • ervaring opdoen in het onderzoeken;
 • (al dan niet reeds “verworven”) kennis en vaardigheden inzetten in een onderzoekscontext;
 • een onderzoekende houding ontwikkelen (kritisch willen zijn, willen begrijpen, nauwkeurigheid, objectief waarnemen, planmatig werken).

Aandachtspunten bij onderzoekscyclus

sla link op in klembord

Kopieer

Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten bij het doorlopen van een onderzoekscyclus door de leerlingen:

 • Het stringent doorlopen van een gefaseerd onderzoeksproces en het behalen van onderzoeksresultaten is geen doel op zich;
 • Het proces is belangrijker dan het product of de presentatie;
 • Kritische reflectie op gehanteerde bronnen, onderzoeksmethode, analyse en conclusie scherpt de onderzoekende houding van de leerlingen aan.

Mogelijke onderzoeksmethoden zijn:

 • experiment,
 • meting,
 • observatie,
 • interview,
 • enquête,
 • algoritme,
 • een model opbouwen,
 • ontwerponderzoek,
 • interpreterend onderzoek,
 • actie-onderzoek,
 • (vergelijkend) literatuuronderzoek,
 • ….

Het kan voor leerlingen boeiend zijn om, in het kader van de realisatie van de onderzoekscompetentie, kennis te maken met andere onderzoeksmethoden

Het proces is belangrijker dan het product.

Onderzoeksopdrachten kunnen beperkt in tijd zijn. Ook kleinere onderzoeksopdrachten gespreid over de twee leerjaren van de derde graad zijn mogelijk.

Leerling doen ervaring op in het onderzoeken en in de mogelijkheden ervan. Ze hoeven dus niet volledig zelfstandig aan wetenschappelijk onderzoek te doen.

Mogelijke onderzoeksvragen binnen Applciatie- en databeheer

sla link op in klembord

Kopieer

Focus van het onderzoek: ontwerpen van een configuratie voor een netwerk van een bedrijf

sla link op in klembord

Kopieer

Specifieke inhouden van het leerplan

sla link op in klembord

Kopieer

LPD 23 De leerlingen lichten de opbouw en werking van een computersysteem met zijn basiscomponenten en optionele componenten toe.

LPD 26 De leerlingen lichten de opbouw en werking van een netwerksysteem met zijn componenten en transportmedia toe.

LPD 28 De leerlingen ontwerpen een optimale configuratie van een netwerksysteem zowel hardware- als softwarematig rekening houdend met vooraf bepaalde vereisten.

Onderzoeksvraag

sla link op in klembord

Kopieer

Een bedrijf wil het netwerk migreren naar de cloud, maak een configuratie zowel hardware- als softwarematig

Vorm van onderzoek

sla link op in klembord

Kopieer

 • interview met de klant over de exacte vereisten voor het netwerk, de huidige configuratie, het budget …;
 • actieonderzoek bij opzoeken van informatie over mogelijke cloudtoepassingen, software , de specificaties, kostprijs, kostprijs voor transfer …
 • Schema maken van één of meerdere mogelijke configuraties met de voor- en nadelen erbij en de kostprijs.

Focus van het onderzoek: aanpassen van een applicatie voor een bedrijf

sla link op in klembord

Kopieer

Specifieke inhouden van het leerplan

sla link op in klembord

Kopieer

LPD 14 De leerlingen passen een bestaand modulair ontwerp van een applicatie aan:

 • Meerlagenarchitectuur;
 • Klassendiagram.

LPD 15 De leerlingen passen principes van object georiënteerd programmeren toe met een gestructureerde programmeertaal bij het implementeren van een ontwerp.

LPD 16 De leerlingen implementeren en documenteren softwaremodules op een manier die herbruikbaarheid ervan bevordert en samenwerking vereenvoudigt.

LPD 17 De leerlingen implementeren objectgeoriënteerde gebruiksvriendelijke programma’s.

LPD 18 De leerlingen testen eigen implementaties om eventuele fouten te identificeren en op te lossen.

LPD 19 De leerlingen debuggen eigen implementaties om de bronnen van eventuele fouten op te sporen.

Onderzoeksvraag

sla link op in klembord

Kopieer

Een bedrijf wil een bestaande applicatie uitbreiden

Vorm van onderzoek

sla link op in klembord

Kopieer

 • Interview met de klant over de exacte vereisten voor de uitbreiding van de applicatie;
 • Maken van een ontwerp voor de applicatie;
 • Terugkoppelen van dit ontwerp naar de klant;
 • Bijsturen van het ontwerp;
 • Implementeren van het ontwerp;
 • Testen en debuggen van het ontwerp;
 • Opleveren van het ontwerp.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio