Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Effectieve didactiek ‘Lessen met effect’ – controle van begrip in de lessen wiskunde

Controle van begrip (CVB) betekent: ‘De leraar controleert of de leerlingen de leerstof begrijpen en stemt het vervolg van de les hierop af'.

Voorbeeld - Lengte van een lijnstuk

In deze opdracht komen gelijkvormigheid en de stelling van Pythagoras aan bod. We vergelijken twee oplossingsmethodes. Door gebruik te maken van heuristiek maken we dit probleem eenvoudiger.

Vergelijking van de leerplannen wiskunde van de tweede graad D-finaliteit

In dit document vergelijken we alle leerplannen wiskunde van de tweede graad D-finaliteit met elkaar.

Logica in de tweede graad D-finaliteit

In de verschillende leerplannen wiskunde van de 2de graad D-finaliteit is een leerplandoel opgenomen over logica, meer bepaald over waarheidstabellen. Dit document heeft als doel inhoudelijke duiding te geven bij deze leerplandoelstelling, zodat deze doelstelling binnen de beschikbare lestijd kan gerealiseerd worden. Dit document is niet bedoeld als leermateriaal voor leerlingen.

Reflectiedocument voor de vakgroep

Dit inspiratiedocument kun je gebruiken om met de vakgroep te komen tot een gelijkgerichte visie over de onderwijsleerpraktijk.

Kijkwijzer handboeken so

Deze kijkwijzer kan je vakgroep helpen om een geschikt handboek of leermethode te vinden. De vragen geven je team inspiratie bij de beoordeling van een handboek. Het is niet de bedoeling om alle vragen te beantwoorden. Eigen criteria vanuit de schooleigen visie kun je toevoegen om een juiste keuze te maken.

Oplossen van problemen - wiskunde in de A-stroom, D- en DA-finaliteit

In de nieuwe leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoelstelling over het oplossen van problemen. We willen leerlingen leren om problemen binnen verschillende contexten op te lossen gebruikmakend van hun wiskundige kennis en vaardigheden.

Ondersteuning bij het opstellen van een jaarplan - lestijdensuggestie - wiskunde in de tweede graad D en DA

In dit document vind je enkele handvatten om te komen tot een graad- en/of jaarplanning. Je vindt hier ook voor elk leerplan wiskunde van de tweede graad D- en DA-finaliteit een suggestie van het aantal lestijden per leerinhoud.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio