Toelichting bij de leerplannen basisopties STEM

Aan de hand van verschillende presentaties lichten we de leerplannen toe.

Situering in de eerste graad

sla link op in klembord

Kopieer

Deze presentatie schetst kenmerken van het leerplan voor de basisopties STEM in de A-stroom vanuit de samenhang met het vormingsconcept en de basisvorming in de eerste graad. Ze verheldert ook de relatie met de domeinen in de bovenbouw.

Leerplan A-stroom

sla link op in klembord

Kopieer

Deze presentatie licht de soorten doelen toe en hoe deze met elkaar gecombineerd kunnen worden in het leerplan voor de basisopties in de A-stroom. Zij omschrijft ook mogelijke contexten binnen de STEM-interessegebieden die leerlingen verkennen.

Leerplan B-stroom

sla link op in klembord

Kopieer

Deze presentatie schetst kenmerken van het leerplan voor de basisoptie STEM-technieken in de B-stroom vanuit de samenhang met het vormingsconcept en de basisvorming in de eerste graad. Zij licht de soorten doelen toe en hoe deze met elkaar gecombineerd kunnen worden. Zij omschrijft ook hoe een lerarenteam via thema’s en projecten interesses en competenties voor onderliggende vakgebieden kan ontwikkelen.

Didactische tips

sla link op in klembord

Kopieer

Deze presentatie geeft meer toelichting bij een aantal pedagogisch-didactische aspecten zoals het begeleiden van STEM-projecten, criteria van een STEM-project, differentiatie en de drie assen van verdieping, modelmatige voorstelling van het verschil in benadering tussen de verschillende STEM-basisopties, technieken om informatie te verzamelen, samen te werken, het leerproces te documenteren, voorbeelden van onderzoekend en ontwerpend leren.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio