Een eigen methode voor de basisoptie

Heel wat leerlingen en leerkrachten geven aan dat de basisoptie Moderne Talen een leuk en motiverend vak is waar creativiteit een centrale plaats krijgt. Creativiteit geldt zeker voor de leerlingen, maar voor ons kan dat betekenen dat we eigen materiaal voor onze leerlingen gaan ontwikkelen. Maar hoe pakken we dat het best aan? Lees hier meer over een leerplangerichte aanpak en bekijk (of gebruik!) enkele voorbeelden die zo werden ontwikkeld.

Stappenplan

sla link op in klembord

Kopieer

Met dit stappenplan kan je op weg om zelf materiaal voor de basisoptie te ontwikkelen vanuit de zekerheid dat je aan de leerplandoelen werkt en niet zomaar iets maakt “om de uren te vullen” en dan op het einde van het jaar te moeten vaststellen dat je de leerplandoelen niet behandeld hebt. Je kan daarnaast de matrix uit stap 1 gebruiken om bestaand materiaal te screenen: welke doelen zal ik met dit materiaal aanbrengen en is dit dus geschikt materiaal voor mijn lessen binnen de basisoptie?

Stap 1: Welk(e) inhoudelijk(e) doel(en) wil ik bereiken?

sla link op in klembord

Kopieer

Het leerplan kent twee soorten doelen: inhoudelijke doelen en procedurele doelen. In de matrix hieronder vind je de inhoudelijke doelen in de verticale, oranje kolom en de procedurele doelen in de horizontale, paarse kolom. Doelen met een asterisk zijn attitudes. Je selecteert in deze eerste stap één of enkele inhoudelijke doelen waar je je volgende lessen of project op wilt toespitsen.

Voorbeeld: je stelt vast dat je nog niet gewerkt hebt aan leerplandoelen 11 en 12.

Stap 2: Welk thema kan je koppelen aan deze inhoudelijke doelen?

sla link op in klembord

Kopieer

Voorbeeld: Voor de realisatie van leerplandoel 11 of 12, kiezen we voor het werken met liedjes.

Stap 3: Met welk(e) procedure(e)l(e) doel(en) kan ik dit doel het beste bereiken?

sla link op in klembord

Kopieer

Hier kies je één van de paarse doelen die zich het best lenen tot de realisatie van jouw gekozen inhoudelijke doel(en).

Voorbeeld: Voor de realisatie van inhoudelijke doel 11 of 12 lijkt procedureel doel 1 (beperkt vergelijkend onderzoek) een geschikte strategie.

Stap 4: Zijn er andere doelen die ik kan integreren in dit project?

sla link op in klembord

Kopieer

Doelen zijn vaak niet van elkaar los te koppelen en één project of onderwerp leent zich vaak tot het werken aan verschillende doelen. In deze stap bekijk je welke inhoudelijke en procedurele doelen een meerwaarde zouden kunnen bieden aan jouw project. Het is hierbij zeker niet de bedoeling te overdrijven en ver te zoeken om toch maar een doel te kunnen afvinken.

Opgelet: Bij de uitwerking van de les of het project, zal je misschien vaststellen dat je ook aan andere doelen aan het werken bent waaraan je in eerste instantie niet gedacht hebt. Je kan de doelen uiteraard ook dan toevoegen. Materiaal ontwikkelen is immers ook een cyclisch proces van bijsturen en aftoetsen aan je vooropgestelde doelen.

Voorbeeld: Vanuit het gekozen thema (liedjes), denken we spontaan aan leerplandoel 1 (plezier beleven aan taal) en vanuit het gekozen procedurele doel aan inhoudelijk doel 13 (creativiteit en expressie) en procedureel doel 3 (digitale vaardigheden).

Stap 5: Welk materiaal selecteer ik? -> ontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

Nu kan je vanuit het gekozen thema (zie stap 2) concreet aan de slag. Van hieruit werk je dan echt het materiaal uit voor jouw leerlingen.

Voorbeeld: Voor de realisatie van leerplandoel 11 kiezen we voor een Nederlandstalig rapnummer van Zwangere Guy ; voor leerplandoel 12 kiezen we voor het liedje van Pipi Langkous in 6 verschillende talen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio