ICT-DIA

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Dat zijn onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen.

  • Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen.
  • ICT-DIA 2 is het ideale middel om de, in de loop van de eerste graad, bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen.

Beide DIA’s genereren uitgebreide rapporten waaruit je de situatie van de leerling, de klas en de school kan afleiden. Scholen en leerkrachten kunnen die gegevens gebruiken om de gepaste organisatorische maatregelen te nemen op klas- en schoolniveau, zodat alle leerlingen op het einde van de eerste graad de doelstellingen van het gemeenschappelijk leerplan ICT bereiken.

De ICT-DIA staat elk schooljaar open vanaf eind augustus tot eind januari voor het aanmaken van accounts voor de leerlingen en het afleggen van de proef. ICT-DIA2 staat heel het schooljaar open.

In de handleiding vind je info over het aanmaken van de nodige logins. Met al je vragen kun je terecht bij ict-dia@katholiekonderwijs.vlaanderen

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio