Computationeel denken

Computationeel denken is nieuw in de eindtermen digitale competentie en mediawijsheid voor de eerste graad. Ook in Zill, het leerplan voor het basisonderwijs, komt computationeel denken aan bod. Er is een website ontwikkeld met meer duiding rond de principes en uitgewerkte lesvoorbeelden. De website richt zich op het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio