Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Welke digitale doelen moeten de leerlingen bereiken?

Het grootste deel van de te bereiken digitale doelen staan in het Gemeenschappelijk leerplan ICT. Aspecten verwant met ICT maar die sterk verband houden met de persoonsvorming staan in het funderend leerplan. Het betreft hier: digitale informatievaardigheid mediawijsheid

ICT-DIA

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Dat zijn onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om de, in de loop van de eerste graad, bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen.

Een eigen schoolvisie op ICT

Door het karakter van de leerplandoelen in het leerplan ICT is het cruciaal dat op schoolniveau een visie ontwikkeld wordt en er duidelijke afspraken gemaakt worden. De visie helpt om te bepalen op welke manier het leerplan ICT zal gerealiseerd worden in de school en om organisatorische beslissingen te nemen. De afspraken bieden een houvast aan leerkrachten en leerlingen. Ze zorgen voor een éénduidig kader waaraan iedereen zich dient te houden:

Digitale vaardigheden aanleren

De digitale wereld evolueert heel snel. Dat vraagt een voortdurende aandacht van school en leerkracht om bij te blijven. Het heeft geen zin leerlingen verouderde technologieën, vaardigheden of systemen aan te leren. Het heeft ook weinig zin om leerlingen heel gericht een bepaald softwarepakket aan te leren. Het is daarentegen de bedoeling om overkoepelende kennis en vaardigheden aan te reiken: kennis en vaardigheden die de leerlingen ook nog kunnen inzetten bij volgende versies van de software of analoge softwarepakketten.

Computationeel denken aanleren

Om de leerlingen meer inzicht te geven in de achterliggende principes van computersystemen en softwaretoepassingen is computationeel denken toegevoegd. Voor eenvoudige problemen en cases werken de leerlingen een oplossingsstrategie of algoritme uit die de computer kan uitvoeren.

Computationeel denken

Computationeel denken is nieuw in de eindtermen digitale competentie en mediawijsheid voor de eerste graad. Ook in Zill, het leerplan voor het basisonderwijs, komt computationeel denken aan bod. Er is een website ontwikkeld met meer duiding rond de principes en uitgewerkte lesvoorbeelden. De website richt zich op het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.

Aanpak leerplan

Eigen aan het Gemeenschappelijk leerplan ICT is dat de verworven ICT-kennis en -vaardigheden direct ingezet worden in de algemene vorming en de basisopties van de eerste graad bij het aanleren, inoefenen en verdiepen van de eigen doelstellingen.

Aanpak ICT-leerplan

In het Excel-bestand in de bijlage vind je per leerplandoel een overzicht van mogelijke vakken om het aan te leren of in te oefenen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio