Digitale vaardigheden aanleren

De digitale wereld evolueert heel snel. Dat vraagt een voortdurende aandacht van school en leerkracht om bij te blijven. Het heeft geen zin leerlingen verouderde technologieën, vaardigheden of systemen aan te leren. Het heeft ook weinig zin om leerlingen heel gericht een bepaald softwarepakket aan te leren. Het is daarentegen de bedoeling om overkoepelende kennis en vaardigheden aan te reiken: kennis en vaardigheden die de leerlingen ook nog kunnen inzetten bij volgende versies van de software of analoge softwarepakketten.

Concreet betekent dit dat het aanleren van digitale vaardigheden niet herleid wordt tot 'knoppenklikkerij' maar dat de achterliggende concepten en principes van de verschillende softwarepakketten worden aangeleerd. Door meer inzicht te creëren in de werking van de programma's leg je een fundament waarop kan gebouwd worden bij de verdere verkenning van software. Deze basisprincipes blijven gelden bij aanpassingen aan het programma en bij het toevoegen van nieuwe functionaliteiten.

Voor het aanbrengen van de digitale basisvaardigheden wordt altijd vertrokken vanuit functionele contexten. Er is altijd een doel dat bereikt moet worden, een reden waarom deze opdracht zinvol is.

Streefdoel is op het einde van de eerste graad alle leerlingen op hetzelfde minimumniveau te brengen. Er moet de nodige aandacht besteed worden aan het aanbrengen van de basisvaardigheden ICT met een zekere systematiek. Het is aan te bevelen dat elke leerkracht die ICT integreert, deze systematiek kent en hanteert.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio