Aanpak leerplan

Eigen aan het Gemeenschappelijk leerplan ICT is dat de verworven ICT-kennis en -vaardigheden direct ingezet worden in de algemene vorming en de basisopties van de eerste graad bij het aanleren, inoefenen en verdiepen van de eigen doelstellingen.

Voor het leerplan ICT zijn geen graaduren voorzien in de lessentabel van de algemene vorming. Bedoeling is dat scholen in team nadenken over de manier waarop ze die doelstellingen zullen aanleren aan de leerlingen. Mogelijke opties zijn:

  • verdeling van het aanleren van de doelstellingen over verschillende vakleerkrachten;
  • lesuren differentiatie;
  • projectweken, -dagen … waarin de doelstellingen aangeleerd worden;
  • een combinatie van bovenstaande opties.

Welke optie de school ook kiest, nadat de doelstellingen aangeleerd zijn, zullen ze ingeoefend en verankerd moeten worden door integratie in de andere vakken van de algemene vorming en de basisopties. Digitaal geletterd wordt een leerling niet door er één keer over te leren, maar door regelmatig de aangeleerde competenties toe te passen in verschillende contexten. Binnen de school zal duidelijk moeten gecommuniceerd worden wanneer welke doelstellingen aangeleerd worden zodat er geen misvattingen ontstaan over de competenties van de leerlingen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio