Een schoolbestuur moet voldoen aan een hele reeks fiscale verplichtingen. Sommige zijn jaarlijks weerkerend, andere moeten enkel vervuld worden als een bepaalde gebeurtenis zich voordoet.

Jaarlijks weerkerend

sla link op in klembord

Kopieer

 • Tegen 28 februari via Belcotax-on-Web: fiscale fiches 281.10, 281.20 en 281.30.
 • Bij voorkeur tegen 28 februari: fiscale fiches kinderopvang.
 • Tegen 31 maart: patrimoniumtaks: aangifte doen en betalen. Als er geen patrimoniumtaks verschuldigd is, moet je de brief toch terugsturen.
 • Tegen 31 maart: klantenlisting over de klanten met btw-nummer waaraan het schoolbestuur tijdens het voorbije kalenderjaar meer dan 250 euro exclusief btw heeft verkocht: alleen voor gemengd btw-plichtige schoolbesturen, schoolbesturen die gebruik maken van de vrijstelling kleine ondernemingen en schoolbesturen die tot een btw-eenheid behoren. Gemengd btw-plichtige schoolbesturen en schoolbesturen van een btw-eenheid moeten ook een klantenlisting indienen als dat een nihil-klantenlisting is. Schoolbesturen die gebruik maken van de vrijstelling kleine ondernemingen moeten geen nihil-klantenlisting indienen.
 • Tegen 30 juni: fiscale fiches 281.50.
 • Onroerende voorheffing: normaal gezien worden de aanslagbiljetten jaarlijks verstuurd vanaf de maand mei. Maar er is geen vaste termijn vastgelegd voor de verzending. Zeer veel schoolbesturen zullen echter geen aanslagbiljet ontvangen aangezien gebouwen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor onderwijs, vrijgesteld zijn.
 • Rechtspersonenbelasting: aangifte doen via Biztax en terugsturen voor de opgegeven datum. Voor schoolbesturen die afsluiten op 31 december is dit meestal eind september. Voor schoolbesturen met een andere afsluitdatum van het boekjaar, zijn er andere indiendata van toepassing. Zijn er geen belastbare handelingen, dan stuur je de blanco aangifte terug.
 • Voor gemengd btw-plichtige schoolbesturen: btw-aangifte: elk kwartaal (of elke maand).

Bij een bepaalde gebeurtenis

sla link op in klembord

Kopieer

 • Roerende voorheffing: binnen de 14 dagen na ontvangst van de inkomsten.
 • Registratiebelasting: naar aanleiding van een te registreren akte.
 • Schenkbelasting: naar aanleiding van een schenking.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio