Federale overheidsmiddelen om jongeren logistieke opleidingen te laten volgen

ma 25 maart 2024

Heb je als school niet altijd de middelen om je leerlingen een opleiding te laten volgen die logistieke bedrijven noodzakelijk vinden? Vind je niet de werkgevers die durven te investeren in jongeren in opleiding? Ben je als bedrijf bereid om deze jongeren een kans te geven op je werkvloer maar missen ze nog noodzakelijke competenties? Dan kan, vanuit de sector Transport en Logistiek, het pad geëffend worden voor deze jonge doelgroep met veel potentieel.

Via federale overheidsmiddelen, die in de sector kunnen ingezet worden, willen de sector Transport en Logistiek graag de competenties versterken van jongeren om hen toe te leiden naar logistieke sleutelberoepen zoals magazijnmedewerker en bestuurder interne transportmiddelen.

Voor leerlingen kan er éénmalig 500 euro bekomen worden om de generieke competenties aan te scherpen en 1 500 euro per schooljaar per leerling (met een maximum van 3 000 euro) om de specifieke competenties een boost te geven.

Voor jongeren in een IBO/FPI/PFI/FPIE/IBU kan maximaal 1 500 euro per cursist besteed worden aan relevante competentieversterkende opleidingen.

De jongeren moeten jonger zijn dan 26 jaar op het moment dat de externe opleiding start en de opleiding dient gegeven/gefactureerd te worden door een externe opleidingsverstrekker tijdens een onderwijsopleiding of IBO-opleiding (die in aanmerking komt) in de periode tussen 1 januari 2024 en 31 december 2025.

In het projectdocument lees je alles over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

De bedoeling is dat scholen, voorafgaandelijk, aan de opleiding een aanvraagformulier indienen.

Vervolgens zullen ze een goedkeuring ontvangen en zullen ze (nadat de opleiding is doorgegaan) via de externe factuur en bewijs van inschrijving een financiële ondersteuning ontvangen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio