Europese en federale verkiezingen tijdens de les: Enkele inspirerende voorbeelden

De verkiezingen zijn alom tegenwoordig in de dagelijkse berichtgeving. Het is ook belangrijk om leerlingen hierop voor te bereiden, steeds met de leerplandoelen rond burgerschap in het achterhoofd. 

Ter inspiratie delen we graag 2 opdrachten voor leerlingen tijdens de les(sen): eentje over de federale verkiezingen en eentje over de Europese verkiezingen met focus op het Europees Parlement.

De opdracht over de federale verkiezingen is opgesteld als een parcours dat leerlingen moeten doorlopen om niet alleen hun kennis van het politieke landschap te verbreden, maar het ook aan te zetten tot weloverwogen stemgedrag. Stemgedrag dat in lijn ligt met hun noden en wensen. De oefening is zo opgevat dat leerlingen gedurende enkele weken een deel van de opdracht afwerken.

De opdracht over het Europees Parlement is een complementair groepswerk waarbij leerlingen de keuze hebben rond welk onderdeel ze werken: algemene principes van de Europese Unie en het Europees Parlement, waarom stemmen belangrijk is, hoe geldig te stemmen en voor wie er gestemd van worden vanuit onze regio. In de opdracht zijn bruikbare en betrouwbare informatiekanalen toegevoegd om deze vragen te beantwoorden. Een begeleidende PowerPoint schetst ook de doelstellingen naar de leerlingen toe.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio