EVC staat voor de erkenning van verworven competenties. Mensen doen in verschillende contexten ervaring op en verwerven er een brede waaier aan kennis, vaardigheden en attitudes. Met EVC kunnen deze competenties zichtbaar gemaakt worden.

Wat is EVC?

sla link op in klembord

Kopieer

Het decreet van 26 april 2019 betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties vormt de wettelijke basis voor het beoordelen en certificeren van competenties en voor de erkenning van EVC-testcentra.

De EVC-testcentra zijn bevoegd voor het afnemen van assessments en het uitreiken van competentiebewijzen (inclusief bewijzen van deelkwalificaties of van volledige beroepskwalificaties). Met zo’n bewijs staan mensen sterker op de arbeidsmarkt of kunnen ze vrijstellingen aanvragen om sneller een beroeps- of onderwijskwalificatie te behalen.

Competenties identificeren en documenteren, beoordelen en certificeren

sla link op in klembord

Kopieer

Het beoordelen en certificeren behoort tot de kernopdrachten van een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO).
Het coördineren en ondersteunen van EVC-procedures en -instrumenten is een inter-nettenopdracht.

Alle informatie en alle realisaties tot dusver zijn te vinden op de website van het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio