Update ontwikkeling leermodules Energie(k) Onderwijs - 7/03/2024

In eerste fase van het project Energie(k) Onderwijs werden de competentienoden, gekoppeld aan de energietransitie, uit de verschillende sectoren, in kaart gebracht. Dit gebeurde voornamelijk vanuit een brede bevraging aan stakeholders, sectororganisaties en bedrijven. Er werd een GAP-analyse opgemaakt die de kloof weergeeft tussen, wat er reeds bestaat aan opleidingseenheden en wat er zou moeten zijn, om een antwoord te kunnen bieden, aan de vloedgolf van vacatures die op ons afkomt.

Vanuit deze GAP-analyse werden een 30-tal leermodules voor zowel hoger als secundair onderwijs gedefinieerd. Deze modules zijn zeer uiteenlopend en dekken het volledige spectrum van noodzakelijke competenties gerelateerd aan de energietransitie. Een greep uit deze leermodules geeft je een beeld van wat er ter ontwikkeling op tafel ligt:

  • Energetische renovatiebouw: renoveren met prefab technieken, isolatietechnieken, duurzame bouwlogistiek
  • Hernieuwbare energiebouw: slimme meters en sturingen, fotovoltaïsche systemen, warmtepompsystemen en ventilatiesystemen.
  • Aan de energiesector gekoppelde modules: nucleaire technologie, verzwaren van het elektriciteitsnet en geothermie.
  • Basismodule systeeminzicht energietransitie (vooral bestemd voor een breder publiek van leerlingen en waarbij geen technische voorkennis nodig is). 

Het engagement van de verschillende partners binnen het project voor de ontwikkeling van deze modules is opgenomen in een afsprakenkader of matrix. Naast de interne partners zijn scholen en leerkrachten vrij om in te stappen in het project. Hun engagement kan gaan van co-ontwikkelaar, over informatie en lesmateriaal aanreiken, tot revisor of tester van een bepaalde leermodule. Het is voor de leraren een kans om in contact te treden met gelijkgestemde collega’s uit secundaire en hoge scholen uit Vlaanderen en het zuiden van Nederland. Wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar joost.vanaudenaerde@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Als je drie keer per jaar een online nieuwsupdate wilt ontvangen van het Energie(k) Onderwijs project, meld je dan nu aan via dit inschrijfformulier. Hiermee blijf je volledig op de hoogte van de voortgang, resultaten en mijlpalen  van het project.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio