Energie(k) Onderwijs is een grensregioproject dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken. Avans Hogeschool is de komende drie jaar penvoerder van het project Energie(k) Onderwijs dat vanuit het Interreg VI programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidievan het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project werken 18 onderwijsinstellingen, overheden, een regionaal loopbaanfonds, een regionale intermediair en een ondernemersorganisatie uit Zuid-Nederland en Vlaanderen samen. 

Het project Energie(k) onderwijs

Voortgang

×
Kijkt als...
Niveau
Regio