Educaties zetten in op maatschappelijke thema’s waarvan de samenleving vindt dat ze bijdragen aan onze persoonlijke ontwikkeling en ons maatschappelijk functioneren. Denk maar aan burgerschapseducatie, cultuureducatie, educatie voor duurzame ontwikkeling, relationele en seksuele vorming, maar ook financiële, milieu-, verkeers-, vredes- en gezondheidseducatie … Educaties zijn ingebed in de leerplannen van vandaag en scholen maken eigen keuzes voor wat relevant is vanuit hun pedagogisch project.

In de leerplannen

Overzicht

×
Kijkt als...
Niveau
Regio