ICT-tools voor moderne vreemde talen

Sinds enkele jaren zijn heel wat leraren op zoek naar kwaliteitsvolle digitale applicaties die aangepast zijn aan het Vlaamse onderwijscurriculum. Om de leerlingen van nu voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst moeten we immers op een doordachte en correcte manier durven inzetten op hedendaagse tools, die differentiatie en interactie mogelijk maken, de motivatie verhogen, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter maken.

Met deze beperkte selectie uit het vaak onoverzichtelijke aanbod aan tools geven we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen een overzicht van gebruiksvriendelijke ICT, die innovatieve werkvormen in de klas faciliteert, het zelfstandig en actief leren bevordert en zo het leerrendement verhoogt.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio