Workshops

Voor vrijdagvoormiddag staan er tien werkwinkels klaar: je kiest er twee uit een divers aanbod. Opgelet: niet alle werkwinkels gaan twee keer door!

Om jou de kans te geven de voor jou beste keuze te maken, kun je hieronder eerst wat meer info lezen over elke werkwinkel afzonderlijk.

Steffie De Baerdemaeker

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ben Steffie en ik heb een hekel aan nascholingen. Toch als ze langdradig en te theoretisch zijn. Of gegeven worden door mensen die geen voeling hebben met een job in het onderwijs. Als vorming daarentegen praktisch bruikbaar en goed onderbouwd is, als ze inspireert en me meteen energie en zin in mijn job geeft, dan kan ik daar ontzettend van genieten.

Maar ik kan wel putten uit - voorlopig 12 jaar - ervaring als leerkracht en beleidsmedewerker in het gewoon en het Freinetonderwijs, in Brussel en Aalst. Daarnaast ook uit mijn diepgaande opleidingen in onder andere Deep Democracy, (veranderings)management, stresscontrole, dienend leiderschap, inclusie en omgaan met diversiteit.

Ik kan eveneens putten uit de ervaring die ik opbouwde door meer dan 200 schoolteams en duizenden leerkrachten en andere onderwijsmensen te begeleiden naar meer werkgeluk en haalbaar inclusief onderwijs. De ene keer was dat door training te geven, een andere keer door individueel te coachen of door procesbegeleiding van een heel team. Meestal door een combinatie van al die facetten van mijn werk.

Ik heb een hart voor onderwijscollega’s die met passie hun job doen. Als co-piloot zorg ik er graag mee voor dat jij en je collega's jullie job goed en graag blijven uitoefenen.

Workshop: ​'Werkgeluk als motor voor onderwijskwaliteit'

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

"Ben je oververmoeid? Ga dan wat meer wandelen in het bos!" De zelfzorgtips uit de boekskes kent iedereen, maar blijken toch niet het grote verschil te maken. Een job in het onderwijs heeft alles om heerlijk te zijn, maar toch zitten te veel onderwijsmensen een te groot deel van het schooljaar op hun tandvlees of vallen ze langdurig uit. Intussen zijn er ook nog eens zorgen over de onderwijskwaliteit.
 
Hoog tijd voor een andere blik: zelf- en teamzorg betekenen, naast het onder controle houden van werkdruk, vooral het inzetten op werkgeluk. Goed communiceren, overleggen, samenwerken en (soms radicale) keuzes maken in functie van jullie essentie, dat zijn enkele van de ingrediënten van teams waar zowel de leef-, werk- als onderwijskwaliteit hoog is.
In deze sessie kijken we zowel naar hoe je als directie je eigen werkgeluk bewaakt als werkt aan die van het team.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • putten uit een vergrote voorraad strategieën om het eigen werkgeluk hoog te houden of te verhogen
 • enkele strategieën toepassen die ten goede komen aan de onderwijskwaliteit van de school, door in te zetten op het werkgeluk van leerkrachten en het team als geheel

Yves Demaertelaere

sla link op in klembord

Kopieer

Als bij toeval na mijn masterstudies in het onderwijs gerold. Intussen gepassioneerd in onderwijs én leidinggeven. Een combinatie die goesting geeft! Ik had de kans heel wat ervaring op te doen als leerkracht, auteur van handboeken, leerlingenbegeleider, campuscoördinator, (algemeen) directeur en hoofdbegeleider van een begeleidingsdienst.

Momenteel ben ik bestuurder-sectorverantwoordelijke onderwijs bij de Broeders van Liefde en senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie (Workitects, vroeger Flanders Synergy). Daarnaast participeer ik in een aantal bestuursorganen en maak ik samen met de collega’s deel uit van een tof team dat niveauoverstijgend (basis en secundair) werkt.

Workshop: 'Is ons onderwijs aangepast? Scholen slim organiseren, anders werken en veranderen met goesting.'

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

Is er bij jou ook een besef dat de huidige onderwijsorganisatie aan vernieuwing toe is om de vele uitdagingen het hoofd te bieden, maar weet je niet direct waar en hoe te beginnen? Scholen slim organiseren kan je helpen naar een andere organisatievorm toe te werken om zo een nieuwe warme school te worden.

De leerkracht die 'soloslim' voor zijn klas staat, is niet meer van deze tijd. Kinderen opvoeden en onderwijzen is te complex geworden om nog alleen te doen. De instroom van leerlingen is heel divers en de omgeving waarin de school opereert is continu in verandering en stelt voortdurend nieuwe eisen.

Scholen en organisaties worden dus uitgedaagd door allerlei interne en externe veranderingen waardoor de werkdruk stijgt! Veel scholen zijn zoekend hoe het anders kan. Wij zijn ervan overtuigd dat het onderwijs nood heeft aan een andere organisatiestructuur. De bureaucratische hiërarchische onderwijsorganisatie heeft zijn tijd gehad. Vandaag is er nood aan een flexibele onderwijsorganisatie met teams die samenwerken voor een vaste groep van leerlingen over de leerjaren en de vakken heen.

Maar er blijven nog uitdagingen over die de school alleen niet opgelost krijgt. We zullen ook moeten samenwerken over de scholen heen. Schaalvergroting is daarom geen doel, maar een middel. Schaalvergroting leidt niet vanzelf tot efficiëntiewinst, maar is vooral een kans om beter onderwijs te organiseren.

Vanuit een inspirerende visie gaan we samen op zoek naar een organisatie die eenvoudig is en waar beslissingen zoveel mogelijk op het juiste niveau worden genomen zodat een win-win-situatie ontstaat voor de kwaliteit van de arbeid én de kwaliteit van jouw organisatie.

Vertrekkend vanuit de vele, complexe uitdagingen in de veranderende wereld probeer ik aansluiting te vinden bij directies bij wat echt goesting geeft. Ik bied een inleidend kader hoe ze dit zouden kunnen bereiken. En ik reik een aantal handvatten aan en geef inzicht in hoe het ook anders kan.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • zich herkennen in de complexe realiteit
 • kunnen duiden wat goesting geeft
 • een andere organisatiefilosofie leren kennen
 • reflecteren over de eigen praktijk en elkeen aan het denken zetten over zijn huidig organisatiemodel
Wanneer er achteraf meer vragen dan antwoorden zijn, ben ik geslaagd om tussen de oren te kruipen.

Leen Dendievel

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ben een Belgische actrice en auteur. In 2017 maakte ik mijn debuut als schrijfster met het boek ‘Hard – Liefde sterft nooit’. Daarna verschenen nog ‘Asem’, ‘Georges & Rita’ en ‘Brief aan mijn kind’. Mijn nieuwste boek, ‘De zin van een kind’, verscheen in oktober 2023.

Ik studeerde in de avondschool voor consulente in de psychologie en zo werd mijn scriptie mijn eerste boek. Sindsdien reis ik door het land met ‘On the road for mental health’.

Workshop 'On the road for mental health' (enkel van 9 - 10.30 uur)

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

Ik vertel mijn verhaal doorheen de jaren van opgroeien. Deze hang ik op aan de rode draad 'Wat kan wel'. Ik maak een reis doorheen de thema's: liefdesverdriet, rouw, angst, perceptie, perfectionisme, prestatiedrang, armoede, keuzes maken.

Ik ben een verteller en ik leer dat je ook met woorden de jongeren kan aanspreken; ze kan erkennen, herkennen en beantwoorden.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • zich meer bewust worden van wat jongeren bezighoudt, hoe ze daarmee aan de slag kunnen en/of het kunnen verwoorden

Jan Depraetere & Kim Ryckaert

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ben een pedagogisch begeleider met digitale skills, verbonden aan regio West-Vlaanderen.

Ik ben - net als mijn collega Jan - een pedagogisch begeleider met digitale skills, verbonden aan regio West-Vlaanderen.

Workshop 'Canva voor dummies' (enkel van 11 - 12.30 uur)

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

In deze hands-on-sessie leren we je om op een korte tijd een mooi grafisch product te maken voor je website, socials, drukwerk, vergadering, presentatie ...
 
We richten ons op deelnemers die totaal geen ervaring hebben met deze webapplicatie, maar vragen hen wel om te zorgen dat ze reeds een account hebben aangemaakt die eventueel al gekoppeld is aan hun school (tip: je ICT-coördinator kan je hierbij helpen). Ook is het belangrijk een eigen hands-on, laptop of tablet mee te brengen.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • op basis van een sjabloon een eigen document kunnen maken dat bruikbaar is in de eigen (school)context

Annick Dheedens

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ben pedagogisch begeleider zorg en kansen met focus op verbindend schoolklimaat en gedrag, verbonden aan regio West-Vlaanderen.

Workshop 'Aan de slag met gedrag'

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

We verdiepen ons in moeilijk begrijpbaar gedrag en hoe we naar gedrag kijken. We leren achter het muurtje van gedrag kijken en erkennen het belang van reguleren wanneer moeilijk begrijpbaar gedrag zich stelt. We zoomen in op de ontwikkeling van kleuter tot leerlingen van de eerste graad, in het omgaan met zichzelf en de ander. 
Door middel van oefeningen en reflectie komen we tot inzichten.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • je krijgt inzicht in gedrag
 • je reflecteert over je eigen kijk op gedrag en op de aanpak van moeilijk gedrag
 • je denkt na over hoe je leraren kan ondersteunen in het omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag

Maxime Marchant (enkel van 9 - 10.30 uur)

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ben pedagogisch begeleider binnen de regio Mechelen-Brussel. Mijn focus ligt op Zill en een krachtige leeromgeving, Mens & Maatschappij en Wetenschap & Techniek. Voorheen was ik docent muzische vorming, waardoor ik ook expertise heb opgebouwd rond dans en drama in de basisschool.

Workshop 'Laat ze bewegen! De kracht van dans en drama in de zorgwerking'

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

Een positief en veilig klasklimaat is onontbeerlijk om tot welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid te komen. Tijdens deze werkwinkel maak je op een interactieve wijze kennis met creatieve en expressieve werkvormen om te komen tot verbondenheid, samenhorigheid en een positief groepsgevoel.
 
Vanuit concrete en haalbare praktijkvoorbeelden ontdek je hoe je drama en dans kunt inzetten binnen de zorgwerking. Drama en dans bieden unieke kansen tot nauwe samenwerking en veel leren van en met elkaar. We beleven samen heel wat concrete voorbeelden en maken de transfer naar de zorgwerking van je school.
 
Een krachtige leeromgeving met PGO en muzische ontwikkeling staan in de focus. De brede basiszorg wordt geconcretiseerd aan de hand van creatieve werkvormen.
 
Er is inhoudelijke input voorzien aan de hand van de muzische bouwstenen en het schema van de Krachtige Leeromgeving. Via muziek en verhalen wordt er concreet aan de slag gegaan.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • inzicht hebben in de kracht & meerwaarde van drama en dans binnen de zorgwerking
 • kennismaking met creatieve en expressieve werkvormen die verbondenheid, samenhorigheid en een positief groepsgevoel stimuleren (om onder andere faalangst bij leerlingen in de klas weg te werken)
 • concrete en haalbare ideeën, werkvormen beleven/ervaren om samen met het zorgteam verder uit te werken

Eva Naaijkens

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ben ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs.

Nadat ik acht jaar als leraar werkte in Amersfoort heb ik de schoolleidersopleiding afgerond (2007) en ben ik in Amersfoort op de SBO Michaëlschool (KPOA) als schoolleider begonnen. Deze school groeide onder mijn leiding van een zwakke naar een driemaal excellente school voor speciaal basisonderwijs uit.

Ik ben mede-oprichter en schoolleider van de Alan Turingschool te Amsterdam. Sinds 2020 ben ik ook partner van het Education Lab, een netwerkorganisatie met als doel het ondersteunen van evidence-based onderwijsverbetering en innovatie. Daarnaast geef ik lezingen en bied ik scholen begeleiding bij het invoeren van de Enigma-aanpak.

Workshop 'Onderwijskwaliteit is geen toevalstreffer'

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

In het eerder verschenen boek van Eva Naaijkens en Martin Bootsma 'En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?' wordt een kwaliteitsaanpak voor scholen besproken. Deze kwaliteitsaanpak kun je zien als het fundament voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt onder andere door de meest gangbare en ondersteunende processen zo eenvoudig en functioneel mogelijk vast te leggen.
 
Naast een goed fundament, in de vorm van een kwaliteitsaanpak, is er echter ook een goede kwaliteitscultuur nodig om goed onderwijs te verzorgen en om leerlingen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben. Leraren maken vanuit een gedeelde visie onderwijs, werken op veel verschillende manieren met elkaar samen en ontwikkelen samen vaste ritmes en routines die ervoor zorgen dat leraren schoolbreed met elkaar kunnen samenwerken.
De rol van de schoolleider, (expert-)leraar en intern begeleider is cruciaal binnen het vormgeven van deze kwaliteitscultuur.
 
Waar haal je de tijd vandaan? Hoe werk je evidence-informed, voer je een nieuwe aanpak in, doe je een interventie? Hoe ga je om met professionele ruimte en autonomie?
 
In de school als werkplaats helpen leraren elkaar om het vakmanschap te ontwikkelen en te verbeteren en dit leidt tot meer werkplezier en beroepstrots.
 
Tijdens deze lezing worden bovengenoemde punten toegelicht aan de hand van veel praktijkvoorbeelden vanuit de Alan Turingschool. Interactie wordt gegarandeerd door middel van gespreksopdrachten.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • inspiratie opdoen
 • praktijkvoorbeelden mee naar school nemen

Peter Op 't Eynde & Birja Steeno

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ben binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen op Vlaanderenbreed niveau aan de slag als directeur van de Dienst School- en Kwaliteitsontwikkeling. Mijn focus ligt bij schoolbeleid en organisatieontwikkeling.

Ik ben pedagogisch begeleider binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarbij ik mij vooral richt op het school- en loopbaanbeleid, daarnaast ben ik ook regioverantwoordelijke ProfS binnen regio Mechelen-Brussel.

Workshop 'Hoe zorg je als directeur voor een tevreden en gemotiveerd korps en blijf je ook zelf goedgemutst?'

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

Elk van onze scholen wordt vandaag geconfronteerd met grote uitdagingen zoals het lerarentekort, nieuwe eindtermen, een zoeken naar steeds betere kwaliteit, enz. Dat zorgt voor een bijna constante veranderingsdruk op jullie scholen en jullie teams.

Het vraagt heel wat van jou als directeur om daar gepast mee om te gaan. Als poortwachter doseer je waar je  prioriteit aan geeft en wat je voorlopig even zo laat. Je zet gericht in op verandering en vernieuwing en probeert je team daarin mee te krijgen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Hoe zorg je ervoor dat je team mee is, dat je een tevreden en gemotiveerd korps houdt en zelf ook goedgemutst blijft?

In deze workshop gaan we met jou op zoek naar hoe je van je team een gemotiveerd (professioneel) werkend team kan maken. Wat heeft jouw team nodig om gemotiveerd en professioneel te kunnen werken? Wat bedoelen we daar precies mee? Wat hebben jouw leraren nodig en hoe kan je daarop sturen als directeur?

We gaan met jou dieper in op een aantal strategieën en tools die beschikbaar zijn voor jou als directeur. Hoe kan je als directeur via bijvoorbeeld coaching, het gebruik van talentenkaarten, een gerichte professionaliseringsstrategie, een goede verdeling van de verantwoordelijkheden ... je team motiveren en gemotiveerd houden, op een manier dat dit voor jou als directeur ook in te passen is in jouw werkzaamheden en je er goedgemutst onder blijft?

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Deze workshop reikt je geen mirakeloplossingen aan. We gaan met jou op zoek naar een realistische en concrete aanpak die jou en je team wapent om gemotiveerd en professioneel te werken in deze snel veranderende (onderwijs)wereld.

Geert Taghon

sla link op in klembord

Kopieer

Ik werkte tien jaar in de forensische jeugdpsychiatrie De Patio en vijftien jaar in de reguliere kinder- en jeugdpsychiatrie De Korbeel te Kortrijk. Ik heb een privépraktijk waar de focus op agressieregulatie bij jongeren ligt. Daarnaast werk ik al twintig jaar als freelance-vormingswerker rond het thema 'Agressie en gedragsproblemen'. Sinds 2016 ben ik aan de VIVES Hogeschool in Kortrijk verbonden binnen de opleiding Sociaal-Agogisch Werk.
 
Ik ben auteur van verschillende boeken, waaronder 'Antwoorden op agressie en grensoverschrijdend gedrag'.

Workshop 'En nu is het genoeg, hé!' Omgaan met gedragsproblemen op school

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

In deze werkwinkel werp je een korte blik op gedragsproblemen binnen de 2de en 3de graad en worden er vijf hefbomen aangereikt hoe ermee om te gaan. Als deelnemer krijg je ook tips mee om te vermijden dat je zelf gedragsproblemen zou ontwikkelen.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • je kan zelf concrete handvatten inzetten in het omgaan met gedragsproblemen

Diane Van Hove & Kathleen Veys

sla link op in klembord

Kopieer

Ik - Diane Van Hove - ben pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de Dienst School- en kwaliteitsontwikkeling en heb als focus school- en organisatiebeleid.

Ik ben Kathleen Veys, pedagogisch begeleider verbonden aan de dienst School- en kwaliteitsontwikkeling en eveneens verbindingspersoon in de regio West-Vlaanderen.

Workshop 'Planlast? Lastig!'

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

Deze sessie biedt geen kant-en-klare oplossing om planlast voorgoed de wereld uit te helpen. Ze laat je wel manieren ontdekken om planlast te verminderen zodat er meer gefocust kan worden op de core-business van onderwijs: het leren van de leerling.

Planlast is al jaren een hot item. Niettegenstaande het een utopie is om te geloven dat we ze voorgoed de wereld uit kunnen helpen, moeten we er ons toch bewust van zijn dat ze ook de motivatie van leraren onderuit kan halen en daardoor ook het leren van de leerling in de weg kan staan.

In anderhalf uur gaan we op zoek naar wat wij onder planlast precies verstaan, hoe de inspectie hier tegenover staat en hoe we samen met het team de planlast kunnen reduceren.
 
De vorming bestaat uit theoretische input afgewisseld met concrete praktijkvoorbeelden en inbreng van de deelnemers zelf.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • je bent op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek dat in de context van planlast relevant is
 • je weet hoe de onderwijsinspectie bijgedragen heeft aan het verminderen van de planlast
 • je maakt kennis met een aantal manieren om, wat door velen als planlast ervaren wordt, terug te dringen
 • je beschikt over good practice voorbeelden rond visie, schoolwerkplan ...
 • je hebt weet van wat moet en mag in verband met administratie

×
Kijkt als...
Niveau
Regio