Achtergrondtekst en affiche "handelingsplanning realiseren in het buitengewoon onderwijs" om gelijkgericht te werken.

Het buitengewoon onderwijs is decretaal verplicht om met het cyclisch proces van handelingsplanning te werken. Op die manier stemmen ze het onderwijsaanbod af op de noden van de leerlingen, de leerlingengroep of de doelgroep. 

Affiche en werktekst

sla link op in klembord

Kopieer

Met de affiche en de werktekst engageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich om je als school, schoolteam en personeelslid te ondersteunen in het realiseren van een kwaliteitsvolle handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs.  Dit is een werktekst die je schooleigen moet maken.

Je kunt de affiche "handelingsplanning realiseren" bestellen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Een affiche kost 5 euro voor niet-leden en 3,5 euro voor leden.

Referentiekader en kwaliteitsontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

De affiche biedt enerzijds een referentiekader om een gedragen visie op de realisatie van de fasen van handelingsplanning in de onderwijsleerpraktijk te vertalen. Daarbij duiden en concretiseren we de realisatie van de fasen, de samenhang en verhouding tussen de fasen onderling én de gelaagdheid op school-, groeps- en leerlingenniveau.

Anderzijds wil het een stimulans aanreiken om de kwaliteit over dit thema te ontwikkelen. Je krijgt de kans om met dit instrument te reflecteren over de realisatie van handelingsplanning (op school-, groeps- en individueel niveau) om vervolgens op een doelgerichte manier de kwaliteit te borgen en/of specifiek verder te ontwikkelen.

Het woord ‘leraren’ verwijst in deze tekst naar alle begeleidende disciplines in scholen.

Het document kwam tot stand in overleg met alle begeleiders van het buitengewoon onderwijs en door reflectie met scholen en schoolteams.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio