8 mei 2024 – Leerplannen wiskunde

Iets minder dan een jaar geleden ging het hier ook al over. Toen waren de wiskundeleerplannen in kwestie nog een plan, nu hadden ze de status van “goedgekeurd door de Onderwijsinspectie”. Lieven Boeve was erover ondervraagd door Kathleen Cools in Terzake (nwvr: inloggen via een vrt-, Google- of Facebookprofiel) en vandaag stond dit bericht op onze website. En nu dus een actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht. Je begrijpt, beste lezer, dat alles eigenlijk al gezegd was. Maar misschien had de vragensteller nog een verrassing in petto voor minister Weyts, voor het parlementaire halfrond en voor alle geïnteresseerde kijkers. Niet dus, maar eigenlijk maakte hij het nog ‘blauwer’ dan anders, mét de steun van N-VA én Vooruit. Ik verklaar me nader, puntsgewijs:

  • voor een heel groot deel kregen we een herhaling van 24 mei 2023;
  • maar nu beweerde vragensteller De Gucht zonder blikken of blozen zelfs dat de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nog te zeer slechts op het eindtermenniveau lagen en die van het Gemeenschapsonderwijs wél meer ambitie bovenop dat niveau bevatten… il faut le faire; zou De Gucht al eens de moeite gedaan hebben om een van onze leerplannen te lezen?; De Guchts initiële actuele vraag was letterlijk of de minister (de overheid) scholen/leraren die eigen leerplannen wilden maken niet kon ondersteunen wegens de inderdaad grote workload… il faut le faire, van staatsinterventionisme gesproken;
  • niet onverwacht herhaalde de minister in het debat het al eerder voorgestelde N-VA-programmapunt over het niet langer goedkeuren van leerplannen door de Onderwijsinspectie (nwvr: het staat nu opnieuw in het N-VA-verkiezingsprogramma op p.63; voor een goed begrip overigens, de Onderwijsinspectie levert alleen een advies, de minister van Onderwijs beslist); en eerlijk, dat riedeltje over “het waren eindtermen en wij hebben er minimumdoelen van gemaakt”, dat dan in één beweging opnieuw zich op de borst kloppend gezongen werd en wordt, ben ik echt beu gehoord; het getuigt alleen van één ding: dat sommige politici hun eigen decreten niet kennen en toch zo graag met communicatieve truken van de “foor” media-aandacht nastreven;
  • over naar interveniënt Hannelore Goeman dan: die bleef zelfs vinden dat het niveau van die eindtermen/minimumdoelen zelf te laag was; ze vroeg de minister nog wel of de uitspraak van Lieven Boeve in het bovenvermelde interview in Terzake (indien zulke zelfgemaakte leerplannen in een schoolbestuur worden gebruikt, moeten alle scholen onder dat schoolbestuur (uiteraard voor de betrokken studierichtingen) die leerplannen gebruiken) wel klopte; de minister leek mij daarop een veel te generiek antwoord te geven, wat geen bevestiging noch ontkenning van de uitspraak inhield; terwijl Lieven Boeve in dit verband vooral verwees naar de implicaties van zo’n invoering voor het concrete studieaanbod inzake wiskunde voor de scholen onder dat betrokken schoolbestuur;
  • interveniënt Koen Daniëls deed opnieuw zijn best om de volgens hem (en zijn partij) “echte” vrijheid van onderwijs te positioneren: bij de scholen en de leraren; de ironie is dat net de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die vrijheid helemaal recht doen; en als hij het dan toch weer zo per se wil: de grondwettelijke actieve vrijheid van onderwijs ligt bij inrichters van onderwijs, schoolbesturen dus, maar ook ja, uiteraard betekent dat gelijk de facto vrijheid van scholen en leraren binnen de visie van het bestuur van zo’n school; en dat is dus inderdaad niet de vrijheid van een koepel, maar voor de zoveelste keer zwijgen Daniëls en Weyts over die andere, grondwettelijke vrijheid (die van vereniging), en het is die die hen zo erg stoort, en natuurlijk spreekt Daniëls dan van “opgedrongen pedagogische wenken én planlast” (sic!) in die leerplannen van koepels, terwijl ze eigenlijk alleen die van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bedoelen… tja, il faut le faire…;
  • interveniënt Loes Vandromme liet anderzijds ook opnieuw de andere stem horen: leerplannen van koepels worden ook door leraren opgemaakt, er is de decretale verplichting voor leerplannen om ook voor scholen en leraren ruimte te laten bovenop de eindtermen/minimumdoelen (nwvr: die verplichting waren de minister et al. vóór 16 juni 2022 zelf even vergeten…) en Vandromme wilde de advisering van leerplannen door de Onderwijsinspectie wél behouden;
  • vragensteller De Gucht besloot theatraal dat de minister er deze legislatuur niet in geslaagd was om de macht van de koepels te verminderen en dat zou net wél volgende legislatuur dé uitdaging zijn voor het onderwijs van de toekomst in Vlaanderen; voor de laatste keer, il faut le faire…

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de leerplannen wiskunde van Jean-Jacques De Gucht” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio