Betekenisvolle instap in de wiskundeles

Juf Kathy uit De Kinderberg te Bierbeek zorgt voor een betekenisvolle instap bij elke wiskundeles. Deze is gekoppeld aan het WO-thema of de actualiteit. Het voorbeeld dat hier voorgesteld wordt, past in het thema van wereldhandel, transport, duurzaamheid, eerlijke handel, gezonde voeding, ...Via deze insteek kwamen de leerlingen in contact met volumeberekening.

Instap in de les rond volume

sla link op in klembord

Kopieer

In de onderstaande presentatie wordt weergegeven hoe het bananentransport verloopt, van op de plantage tot in de winkel.

Daarbij worden de volgende vragen gesteld:

  • Hoeveel dozen gaan er in één palet?
  • Hoeveel paletten in één vrachtwagen.
  • Hoeveel paletten gaan er in één container?
  • Hoeveel dozen zitten er dan op die container?
  • Hoeveel containers kunnen er op één schip?

Er wordt telkens één laag geteld en dan tellen we hoe hoog die gestapeld zijn. Op die manier leren kinderen hoe de formule van volumeberekening tot stand komt. Nadien worden de oefeningen in het werkboek gemaakt in 3-sporen.

Door de link met realiteit kan er vlot aan de slag gegaan worden met de oefeningen in het werkboek en worden toepassingen concreter.

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

  • WDmm2: Inzicht verwerven in het meetproces
  • OWsa3: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen goederen en diensten produceren, verhandelen en consumeren en hoe dit hun leven beïnvloedt

×
Kijkt als...
Niveau
Regio