Er bestaan vijf “Algemene Pedagogische Reglementeringen” (APR). Die teksten geven bij een aantal pedagogisch-didactische onderwerpen:

 • reglementaire aandachtspunten, die een hulp zijn voor de correcte toepassing van de vigerende reglementering
 • aanbevelingen, die ter ondersteuning worden aangereikt.

  Ze zijn dus eigenlijk geschreven om de leraar te helpen bij zijn taak. In feite zou elke leraar de teksten moeten bezitten en geregeld raadplegen, samen met collega’s, in de vakvergadering. We actualiseren de teksten regelmatig en ze zijn onontbeerlijk als inspiratie bij het schoolgebeuren. Zij zijn bedoeld als uitgangspunt voor de school om eigen accenten te leggen in het schoolproject. Ze worden verder geconcretiseerd in het arbeidsreglement van de school.

  APR 1 en 5 zijn momenteel in herwerking.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio