We verwijzen door: sporen van kolonisatie

Via dit online lesmateriaal van Studio Globo worden je leerlingen uitgedaagd om het koloniale verleden kritisch te verkennen en van daaruit het heden beter te begrijpen.

Korte Inhoud en band met inspirerend burgerschap

sla link op in klembord

Kopieer

Via dit online lesmateriaal van Studio Globo worden je leerlingen uitgedaagd om het koloniale verleden kritisch te verkennen en van daaruit het heden beter te begrijpen. Ze maken kennis met concrete sporen van de kolonisatie en denken na over hoe we vandaag beter kunnen samenleven.

Het lesmateriaal is beschikbaar op sporenvankolonisatie.studioglobo.be. Het bestaat uit vijf lesactiviteiten (totaal 300 minuten) die modulair te gebruiken zijn, een kant-en-klare handleiding, leerpaden en handige achtergrondinfo.

Met Sporen van kolonisatie werk je aan verschillende pijlers van inspirerend burgerschap. Enkele voorbeelden uit het materiaal:

Onderzoeken

sla link op in klembord

Kopieer

Om het heden beter te begrijpen, gaan de kinderen op onderzoek naar het verleden. Ze ontdekken wat koloniseren betekent en gaan via vier leerpaden – macht, rijkdommen, gedachtegoed en wetenschap – op verkenning door de tijd.

Actie ondernemen

sla link op in klembord

Kopieer

Aan de hand van enkele inspirerende actievoorbeelden en videogetuigenissen komen je leerlingen zelf tot dingen die ze kunnen doen om te dekoloniseren.

Verbindend dialogeren

sla link op in klembord

Kopieer

Mensen van kleur vertellen hoe pijnlijk stereotiepe beeldvorming kan zijn. Je leerlingen leren hoe belangrijk het is die pijn te erkennen om te komen tot verbondenheid.

Reflecteren

sla link op in klembord

Kopieer

Via een spelvorm ervaren de leerlingen het verschil in vrijheid tussen Europeanen, Congolezen en évolués in Elisabethstad van 1954. Na het spel reflecteren ze over “vrijheid” en leggen ze de link naar vandaag.

Identiteit vormen

sla link op in klembord

Kopieer

Aandacht voor verschillen op cultureel vlak heeft een positief effect op de identiteitsvorming van alle leerlingen, in het bijzonder voor leerlingen uit minderheidsgroepen.

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.

Het project voorziet op de website ook een eenvoudiger versie van de leerpaden en mindmaps.

Doelstellingen Zill

sla link op in klembord

Kopieer

Welke doelstellingen je realiseert, hangt natuurlijk af van de concrete keuzes die je maakt. Maar dit rijke materiaal geeft mogelijkheden om verschillende doelstellingen na te streven, zoals:

OWsa6 - OWti3 - OWti4 - OWti5 - OWti6 - SErv2 - SErv3 - SEiv1 - IVoc5 - IVds1 - IVds3 - MEmw3 - MEge3 - TOmn1 - TOmn2 - TOmn3 - TOsn1

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

Een onverwerkt verleden. Leerlingen maken kennis met een aantal acties vandaag. Uit die acties blijkt de verontwaardiging over racisme en koloniaal denken vandaag. Die denkpatronen zijn sporen uit het koloniaal verleden. De leerlingen reflecteren hierop en stellen de vraag: welke geschiedenis zit hier achter?

Op onderzoek naar een koloniaal verleden. Om het heden beter te begrijpen, gaan de kinderen op onderzoek naar het verleden. Ze ontdekken wat koloniseren betekent en gaan via vier leerpaden – macht, rijkdommen, gedachtegoed en wetenschap – op verkenning door de tijd. Die leerpaden bieden via foto's en filmfragmenten inzicht in verschillende perspectieven. Achteraf concluderen ze dat kolonisatie meer omvat dan enkel de politieke macht.

De macht van het beeld. Leerlingen onderzoeken in groepjes beeldmateriaal, reclame, strips, kinderboeken en films, van vroeger en nu. Ze reflecteren in groep op het beeld dat gegeven wordt van mensen met een zwarte huidskleur. Hiermee onderzoeken ze patronen in discriminerende afbeeldingen en beeldvorming: zijn er vandaag nog sporen van kolonisatie in de beeldvorming over mensen met een zwarte huidskleur?

Gebrek aan vrijheid. Via een spelvorm ervaren de leerlingen het verschil in vrijheid tussen Europeanen, Congolezen en évolués in Elisabethstad van 1954. Ze leggen in de nabespreking de link naar (on)vrijheid vandaag.

Dekoloniseer je mee? Vandaag leven er in België heel wat mensen met migratieachtergrond uit Congo, Rwanda en Burundi. Zij zetten vaak acties op. Aan de hand van hun getuigenissen ontdekken leerlingen hun migratieverhaal, maken ze kennis met het begrip 'dekoloniseren' en hun droom voor de samenleving. Daarna formuleren de leerlingen zelf hun eigen wens voor de samenleving.

Links en bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

Voor vragen over Sporen van kolonisatie, of voor een overzicht van het andere aanbod van Studio Globo: https://www.studioglobo.be/

×
Kijkt als...
Niveau
Regio