Onze internaatswerking meer zichtbaar maken? Inzetten op goede contacten en samenwerkingsverbanden?

Concrete tips

sla link op in klembord

Kopieer

Samenwerking met het internaatsbestuur

sla link op in klembord

Kopieer

Samenwerking met scholen en CLB

sla link op in klembord

Kopieer

Samenwerking met jeugdzorg

sla link op in klembord

Kopieer

Zichtbaarheid in de buurt

sla link op in klembord

Kopieer

Regionale acties

sla link op in klembord

Kopieer

Besturen

sla link op in klembord

Kopieer

We organiseren periodieke regionale ontmoetingsmomenten met internaatsbesturen (thematische uitwisseling) en elk jaar geven we input over internaatswerking op de Open Cobes vergaderingen (regionale comités besturen).

Scholen

sla link op in klembord

Kopieer

Door jaarlijkse input over internaatswerking op de inforondes secundair onderwijs en basisonderwijs en input van internaten in de nieuwsbrief mee te geven, worden ook scholen meer betrokken bij het internaat.

CLB

sla link op in klembord

Kopieer

We delen elk jaar mee aan het CLB welke leerlingen intern zijn en dit komt terecht in hun informaticasysteem. Ook de engagementsverklaring Naar een gedeelde zorg tussen school, internaat en CLB wordt geactualiseerd en verspreid.

Jeugdzorg

sla link op in klembord

Kopieer

Jaarlijks is er een regionaal overleg met de coördinatoren en verantwoordelijken jeugdzorg en leidinggevenden van het internaat (kick off in 2020 - 2021). Daarnaast is er ook jaarlijks een regionale casusbespreking met aanspreekpunt voor indicatiestelling en betrokken leidinggevenden van het internaat. Meer informatie en de nieuwsbrief vind je op www.jeugdhulp.be.

Samenleving

sla link op in klembord

Kopieer

Door positieve verhalen in de media over de meerwaarde van internaten te publiceren kun je de troeven van internaatswerking in de kijker zetten. Probeer ook zeker in te zetten op het thema 'participatie' tussen internen en ouders. 

Om het internaat voor jongeren aantrekkelijk te maken en de werking kenbaar te maken willen we de jongeren zelf bereiken. Dit wil de Ambrassade doen door content op hun jongerenkanaal Watwat te posten en internen aan te moedigen om deel te nemen aan de Vlaamse Jeugdraad (driejaarlijkse herverkiezing leden VJR). 

Niet alleen de jongeren maar ook de ouders kunnen nog meer participeren aan de internaatswerking. Via het VCOV kun je tips verkrijgen over hoe je de ouders het best betrekt en zij bieden ook mogelijke ondersteuning bij participatie.

Ook de VSK heeft een aantal acties gepland rond internaatswerking:

  • debat met scholieren (externen en internen) over internaatswerking
  • internaatswerking meenemen in memorandum
  • proefproject participatie

×
Kijkt als...
Niveau
Regio