Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie - DPCC

  • Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie - DPCC

De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissies (DPCC) voor het katholiek basisonderwijs en secundair onderwijs komen jaarlijks enkele keren samen om beslissingen te nemen over planningsdossiers van scholen met betrekking tot programmaties, herstructureringen, oprichting en afschaffing van scholen of vestigingsplaatsen en dergelijke. De DPCC’s zijn samengesteld uit vertegenwoordigers uit de geledingen personeel, ouders, schoolbesturen en gemandateerden van de bisschop. 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio