Vicariale diensten regio Oost-Vlaanderen

De regionale werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het vicariaat onderwijs, een dienst van de bisschop. De vicariale diensten van de verschillende bisdommen zijn verantwoordelijk voor de regionale dienstverlening aan scholen en hun besturen. Ze staan in voor de regionale representatie en belangenbehartiging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De vicariale diensten worden geleid door de bisschoppelijk gedelegeerde, die ook het comité besturen (COBES) en de Coördinatiecommissie (DPCC) voorzit en de inspectie-begeleiding rooms-katholieke godsdienst coördineert.

Besturenwerking

BOS, kwaliteitsvol besturen, infrastructuur, capaciteit, erkende bemiddeling

Comité Besturen - COBES

Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie - DPCC

Identiteit

Grootstedenbeleid

contacten stedelijke overheid, capaciteit stad Gent

Contact

Hans Boussery
stafmedewerker
0496 22 31 39
Christiaan De Schepper
pedagogisch begeleider
0476 27 92 07
Mia Raman
coördinator
Bellinda Staelens
pedagogisch begeleider
0497 26 24 55
Lieve Van Daele
leidinggevende van de vicariale diensten
Eddy Van der Maelen
externe medewerker
09 269 58 91
Bruno Verhaeghe
coördinator
×
Kijkt als...
Niveau
Regio