Besturenwerking

Schoolbestuurders en directeurs kunnen bij de vicariale diensten terecht voor:

Ondersteuning schoolorganisatie

sla link op in klembord

Kopieer

Ondersteuning voor aspecten van schoolorganisatie die niet verbonden zijn aan het pedagogische of de identiteit:

  • onderwijsplanning, aanvragen bij de Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie (DPCC)
  • preventie, welzijn op het werk, ter ondersteuning van de diocesane stuurgroep preventie-adviseurs
  • infrastructuur- en capaciteitsdossiers
  • inschrijvingsbeleid, lokale overlegplatforms
  • overheidsopdrachten, in nauwe samenwerking met vzw DOKO
  • andere kwesties die te maken hebben met schoolorganisatie

De contactpersoon voor die aspecten is Fons Nuyens, ankerfiguur voor de besturen.

Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting

sla link op in klembord

Kopieer

Ondersteuning en begeleiding in het proces van Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting van schoolbesturen (BOS). Daarvoor kan Fons Nuyens rekenen op de medewerking van:

  • Wim Van den Brulle, halftijds BOS-begeleider voor de regio Mechelen en Vlaams-Brabant
  • Stijn Van Eynde, halftijds BOS-begeleider voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ondersteuning werking COBES

sla link op in klembord

Kopieer

Ondersteuning van de werking van het Comité Besturen (COBES), met Fons Nuyens als contactpersoon.

Ondersteuning Brussels Hoofdstedelijk Gewest

sla link op in klembord

Kopieer

Specifieke ondersteuning van de schoolbesturen en directeurs van de katholieke scholen en internaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Contactpersoon daarvoor is Fons Nuyens, die voor de Brusselwerking kan rekenen op de medewerking van Christel Herbosch, opdrachthouder van de vzw Katholieke Onderwijscel Brussel (KOCB) en van Stijn Van Eynde, halftijds stafmedewerker van de Brusselwerking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en secretaris van de Adviesraad Brussel.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio