Als werkgever zorg je ervoor dat je werknemers in een veilige, goed uitgeruste, nette en ordelijke omgeving kunnen werken. Een dergelijke omgeving draagt bij tot een aangenaam werkklimaat en tot hun welbevinden.

Inrichting van lokalen en kantoren

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de inrichting van de lokalen en de kantoren baseer je je in eerste instantie op de basiseisen die de regelgever oplegt op het vlak van elektrische installaties, gebouwtechnische aspecten, omgevingsfactoren, sociale voorzieningen en bescherming tegen tabaksrook.

Onderwijslokalen

sla link op in klembord

Kopieer

Specifiek voor onderwijslokalen vind je extra inspiratie in de ‘+ School-inspiratiegids’. Die gids is het resultaat van een project van de Vrije Universiteit Brussel en +ReseARCH architecten, in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ze bevat naast nuttige informatie heel wat tips and tricks, praktijkervaringen en inspirerende voorbeelden.

Wil je je klassen anders inrichten? Verdient je speelplaats een make-over? Op de website van Klasse vind je een aantal tips om ze opnieuw in te richten.

Preventief onderhoud

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever bouw je een veilige en gezonde werkomgeving voor je werknemers. Je moet er uiteraard ook voor zorgen dat die zo blijft. Dit doe je door een preventief onderhoudsprogramma uit te werken. Zo’n programma is vrij uitgebreid en gedetailleerd. Het model van onderhoudsprogramma geeft je een idee van welke punten allemaal aan bod moeten komen.

Je moet in ieder geval zorgen voor het technisch onderhoud van de arbeidsplaatsen, de installaties en de inrichtingen die er zich in bevinden. Als de onderhoudsmedewerkers gebreken vaststellen die de veiligheid en de gezondheid van de weknemers in gevaar zouden kunnen brengen, neem je de nodige maatregelen.

De taken die bij het preventief onderhoud horen leg je best vast in de taakbeschrijving van de betrokken medewerkers. Je zorgt ook voor een duidelijke planning. Waar nodig kun je dit in een rooster gieten. Voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden bestaan er checklists.

Om een overzicht te houden, kun je het dienstpersoneel, de klusjesman en het poetspersoneel de onderhoudswerkzaamheden laten noteren in een onderhoudsdagboek.

Orde en netheid

sla link op in klembord

Kopieer

Het is aangenamer, veiliger én efficiënter werken in een nette, ordelijke en gestructureerde dan in een rommelige en chaotische omgeving. Ook voor leerlingen is het aangenamer om les te volgen in een ordelijke klas. Regelmatig opruimen is dan ook de boodschap. Een opgeruimde omgeving geeft een opgeruimd gemoed.

Enkele tips:

  • Ruim regelmatig op. Wacht niet tot het einde van het schooljaar. Zo geef je ook het goede voorbeeld aan de leerlingen.
  • Maak duidelijke afspraken bij het opruimen. Wat hou je bij en wat mag weg? Zaken die je niet gebruikt of die niet meer te herstellen zijn, doe je beter weg.
  • Geef alle materialen een eigen plek. Zet de benaming op de legplank of op het ladefront zodat ze makkelijk terug te vinden zijn.
  • Hou documenten digitaal of op bij. Denk daar goed over na.
  • Begin de dag met een opgeruimd bureau. Controleer op het einde van de dag, voor het verlaten van de klas of je bureau, of alles in orde is. Indien nodig, stuur je bij.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio