We bespreken drie thema’s waarop je rechtstreeks invloed kunt uitoefenen. Met leerlingengesprekken investeer je in een goede pedagogische relatie. Inzicht in de pestproblematiek brengt je tot een goede aanpak van pesten. Door samen met je collega’s in te zetten op een kwaliteitsvol beleid tegen problematische afwezigheden en schooluitval vergroot je de kansen van je leerlingen. Voor veel voorkomende psychosociale problemen verwijzen we naar gespecialiseerde literatuur en websites.
 
We maakten ook een nieuwsitem rond hoe je kunt omgaan met roddelverspreiding via anonieme accounts op sociale media.

Welbevinden

Link naar Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Inspirerend materiaal

Materiaal om het Vademecum in praktijk te brengen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   Jan Coppieters
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 87
     Lien De Feyter
     stafmedewerker
       02 507 07 64
       Bert De Jonghe
       stafmedewerker
         02 507 06 75
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio