Filter

Bouwsteen

Aan de slag met cirkelgesprekken in je klas!

Aan de slag met cirkelgesprekken in je klas! Doe je regelmatig cirkelgesprekken in je klas om de verbinding tussen je leerling en jezelf te verhogen? Dan bieden we je graag een cirkelklapper aan met vragen, pictogrammen of foto’s. Dagelijks te gebruiken in je klas!

We verwijzen door: ‘Woordenlijst inclusief taalgebruik’

Het is niet altijd eenvoudig om de woorden te vinden om bepaalde groepen of mensen aan te duiden. Als je mensen met een handicap, of met een migratieachtergrond wil benoemen, of hen wil aanspreken. Of er zijn woorden over seksuele oriëntatie en identiteit die niet voor iedereen helemaal duidelijk zijn. Soms zoek je een alternatief voor een woord of begrip omdat je niemand wil kwetsen. Er zijn zoveel schijnbaar nieuwe woorden opgedoken, en andere woorden zijn alweer verouderd of worden als kwetsend ervaren. Bij al die twijfels biedt deze lijst advies en verheldering.

We verwijzen door: ‘Diversiteitsscreening – DISCO’

Diversiteitsscreening onderwijs is een meet- en reflectie-instrument dat leraren hun houding en competentiegevoel inzaken omgaan met diversiteit in het onderwijs in kaart brengt.

We verwijzen door: Sidekick Sam

De Sidekick Sam Academy is een gratis online platform boordevol hands-on tools die het welbevinden van kinderen en jongeren helpen boosten. De Sidekick Sam Academy pakt elke maand uit met gratis lespakketten in lijn met de eindtermen en leerplandoelen, expertvideo’s, testimonials, webinars en workshops rond diverse actuele topics.

Aan de slag met je team: privilege check: hoe geprivilegieerd ben jij?

Deze ervaringsgerichte werkvorm kan je gelijke of ongelijke kansen en privileges concreet en bespreekbaar maken. Een privilege wijst op een voorrecht ten opzichte van anderen. Je bent je meestal niet bewust van deze voorrechten. Dat maakt het moeilijk om ze te herkennen en te bespreken. Andersom is ook het geval. Wie weinig privileges heeft, loopt bovendien meer risico op achterstelling, racisme en discriminatie.

Aan de slag met je team met: ‘Re:flextool’

Heb jij interesse om samen met andere (toekomstige) onderwijsprofessionals in dialoog te gaan over het omgaan met etnische diversiteit? Maak hier kennis met de ‘Re:flextool’!

Filmpje fundament diversiteit

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs fundament diversiteit.

Filmpje fundament verbindend schoolklimaat

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - fundament verbindend schoolklimaat.

Filmpje fundament beleidsvoerend vermogen

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - fundament beleidsvoerend vermogen.

Filmpje bouwsteen goed onderwijs

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen goed onderwijs.

Filmpje bouwsteen welbevinden

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen welbevinden.

Filmpje bouwsteen taal

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen taal.

Filmpje bouwsteen ouders

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen ouders.

Filmpje bouwsteen onthaal en inschrijvingen

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs bouwsteen - onthaal en inschrijvingen.

Filmpje bouwsteen onderwijsloopbaan

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen onderwijsloopbaan.

Filmpje bouwsteen netwerk van de school

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen netwerk van de school.

Filmpje bouwsteen kwetsbaarheid en armoede

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen kwetsbaarheid en armoede.

Filmpje bouwsteen krachtige leeromgeving

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen krachtige leeromgeving.

Filmpje bouwsteen kinderrechten

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen kinderrechten.

Filmpje bouwsteen gezondheid

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen gezondheid.

Filmpje bouwsteen continuüm van zorg

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwsteen continuüm van zorg.

Filmpje Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

30 van 76

×
Kijkt als...
Niveau
Regio