Hoe kan je met je schoolteam een sterk beleid voeren? We concretiseren de acht dragers van beleidsvoerend vermogen met het oog op GOK en zorg. Per drager vind je reflectievragen voor het schoolteam. Professionalisering is de sleutel om het beleidsvoerend vermogen te verhogen. Om in de praktijk sterker te staan in GOK en zorg beschrijven we professionaliseringsmogelijkheden voor elke leraar en het team. Afsluitend lees je inspiratie voor coaching van leraren.

Downloads

Door in te zetten op beleidsvoerend vermogen en professionalisering kan de school een sterk GOK- en zorgbeleid realiseren.

474KB

De fiche bevat een schematisch overzicht van het fundament en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

217KB

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio