Inspirerend materiaal

Filter

Praktijkvoorbeeld beleidsvoerend vermogen

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe als schoolteam concreet aan de slag gaat met dit fundament.

Fiche beleidsvoerend vermogen

De fiche bevat een schematisch overzicht van het fundament en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio