Inspirerend materiaal

Filter

We verwijzen door: ‘Diversiteitsscreening – DISCO’

Diversiteitsscreening onderwijs is een meet- en reflectie-instrument dat leraren hun houding en competentiegevoel inzaken omgaan met diversiteit in het onderwijs in kaart brengt.

Filmpje fundament beleidsvoerend vermogen

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - fundament beleidsvoerend vermogen.

Praktijkvoorbeeld beleidsvoerend vermogen

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe als schoolteam concreet aan de slag gaat met dit fundament.

Fiche beleidsvoerend vermogen

De fiche bevat een schematisch overzicht van het fundament en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio