Statistiek in de derde graad

Om je te ondersteunen bij het geven van statistiek in de derde graad stellen we een syllabus, workshop en organisatiemodellen ter beschikking.

Syllabus

sla link op in klembord

Kopieer

Via dit document leggen we uit hoe het softwareprogramma R kan worden gebruikt bij de leerplanrealisatie van de doelen statistiek. De tekst is niet bedoeld als leermateriaal voor de leerlingen, maar als hulpdocument voor de leraar.

R is een taal en omgeving die de gebruiker toelaat statistische berekeningen uit te voeren en grafische voorstellingen te maken. Het statistisch programma R wordt het best samen gebruikt met het softwarepakket RStudio, dat een interface biedt voor R. Beide programma’s kun je gratis downloaden.

We verkennen verschillende packages in R die de functionaliteit van het programma uitbreiden. Een gedetailleerde behandeling van soorten data, inclusief soorten bestandsformaten, alsook methoden voor het inlezen van deze verschillende data is opgenomen. In de syllabus wordt uitgelegd hoe je in R grafische voorstellingswijzen van statistische gegevens kunt maken (zoals histogrammen, staafdiagrammen, taart- of cirkeldiagrammen, stengelbladdiagrammen, boxplots en spreidingsdiagrammen). Ook de topics centrum- en spreidingsmaten, de normale verdeling en de binomiale verdeling, betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetoetsen zijn erin opgenomen. Praktische oefeningen en datasets ter inspiratie bieden je de kans om de aangeleerde vaardigheden toe te passen.

Als downloads vind je:

  • de syllabus - statistiek met het programma R
  • een map met datasets en een algemeen script

Workshop

sla link op in klembord

Kopieer

Naast deze syllabus hernemen we in september de workshop: leerplandoelen statistiek realiseren met R.
Tijdens deze sessie maak je kennis met het statistisch programma R. We vertrekken vanuit LPD 5 uit het leerplan statistiek: De leerlingen analyseren grote datasets met behulp van statistische software in functie van een statistisch onderzoek. Je leert hoe je statistische analyses maakt met R en hoe je de resultaten grafisch weergeeft.
 
Data en locaties:

  • woensdag 11 september van 13.30-16.30 TPC Antwerpen,
  • woensdag 18 september van 13.30-16.30 in d’ abdij Brugge
Hou de leerplannennieuwsbrief in de gaten om je in te schrijven.

Organisatiemodellen - jaarplanning - lestijdenverdeling

sla link op in klembord

Kopieer

Hier vind je meer informatie over mogelijke organisatiemodellen - jaarplanning - lestijdenverdeling.
In dit document vind je enkele handvatten om te komen tot een graad- en/of jaarplanning voor de leerplannen Statistiek. Je vindt hier ook voor elk leerplan Statistiek van de derde graad een suggestie van het aantal lestijden per leerinhoud/leerplandoel.
We geven eerst enkele suggesties voor verschillende mogelijke organisatiemodellen voor Statistiek in de richtingen Humane wetenschappen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio